THE REVIVALIST TO THE NATIONS, BISHOP ZACHARY KAKOBE

kakobe 2 Here are a few words to describe Bishop Zachary Kakobe’s ministry: “God’s amazing grace upon this Man of God is so remarkable!” In his ministry, he knits nicely together, amazing Biblical miracles, signs and wonders; on one hand, and the true message of piercing Repentance and Salvation on the other hand, igniting Revival fires across the globe. It doesn’t matter if his Miracle Healing Crusades take place in America, Europe, Asia or Africa; the results are the same: A great number of people give their lives to Christ, and astonishing Biblical miracles occur. Everywhere, Crusade Organizers have similar remarks, “We have never seen anything like this before!” As Bishop Zachary Kakobe comes to your City, you can’t afford to miss his Miracle Healing Crusades! KA 1 Section of the multitudes at the Bishop Zachary Kakobe Great Miracle Healing Crusade, Batiment du 30 Juin, Lubumbashi – DR Congo, October 20, 2013 KA 2 Section of the tens of thousands of people giving their lives to Christ at the Bishop Zachary Kakobe Great Miracle Healing Crusade, Batiment du 30 Juin, Lubumbashi – DR Congo, October 2013 KA 3 Front View: Section of the hundreds of people who gave their lives to Christ in response to the old-time altar call at the Bishop Zachary Kakobe Miracle Healing Crusade, Rexall Centre Tennis Stadium in Toronto, Canada; June 22, 2013 KA 4

Back View: Section of the hundreds of people who gave their lives to Christ in response to the old-time altar call at the Bishop Zachary Kakobe Miracle Healing Crusade, Rexall Centre Tennis Stadium in Toronto, Canada; June 22, 2013

MIRACLES AT A GLANCE:

KA 5 Miracles of the fruit of the womb: People testifying of their miracles of the fruit of the womb after many years of barrenness at the Bishop Zachary Kakobe Great Miracle Healing Crusade, Lubumbashi DR Congo, October 20, 2013. They got their miracles after prayers for fruit of the womb at the 2010 Lubumbashi Miracle Healing Crusade. Various Miracles: KA 6 KA 7 KA 8 KA 9 KA 10 KA 11 KA 12

 

 Comments from CrusadeOrganizers about Bishop Kakobe

WATCH

MORE VIDEOS

AT

WEBCAST

SOMO: JE, KUCHEZA AU KUSHABIKIA MPIRA NI DHAMBI? Ingia hapa https://davidcarol719.wordpress.com/je-kucheza-au-kushabikia-mpira-ni-dhambi/

Share this to facebook and tweeter bellow.

Advertisements
By neno la uzima

USHUHUDA WA MAONO YA JEHANAMU NA YERUSALEMU MPYA WA NYISAKI CHAULA

NYISAKI

 

 

 

 

 

 

USHUHUDA WA MAONO YA JEHANAMU NA YERUSALEMU MPYA WA NYISAKI CHAULA

S.L.P. 2262

UYOLE – MBEYA

TANZANIA

YALIYOMO:

UTANGULIZI:

Sura ya 1: Kuitwa

Sura ya 2: Jehanamu sehemu ya kwanza na Mangojeo ya Wafu.

Sura ya 3: Jerusalem Mpya.

Sura ya 4: Mangojeo ya Jehanamu sehemu ya Pili
Unachotakiwa kufanya.

UTANGULIZI:

Ndugu yangu kuna shuhuda nyingi sana zinazoanguka duniani, lakini wachache wanaozingatia kwa vile watoaji si wa dini zao au si wa madhehebu yao wala hawajulikani makanisani. Sasa ninakuomba ewe msomaji, tafuta mahali pa utulivu, mwombe Mungu na kusoma ushuhuda huu ili upokee kile ambacho Bwana amekuletea leo.

Msichana Nyisaki Chaula alionyeshwa na Bwana ushuhuda huu akiwa na umri wa miaka 16 mara baada ya kuhitimu elimu ya msingi. Ushuhuda huu alionyeshwa akiwa ameokoka na si kwamba alikufa bali aliona maono. Maono haya alionyeshwa kati ya tarehe 30 – 31/12/1991; yaani kwa siku mbili tofauti.

Msichana huyu hivi sasa ameolewa na Mwinjilistii Lemsy Mheni pale Uyole Mbeya kwa lengo la kukuza huduma yao. Kabila lake ni Mkinga wa Makete, Msichana huyu anapatikana Uyole njia panda ya Malawi – Zambia na Dar es Salaam pembeni mwa kituo cha mafuta ya magari pale Uyole, Bwana awatangulie katika usomaji.

SURA YA 1

KUITWA:

Ilikuwa ni mwezi wa 12/1991 tulipochaguliwa vijana 10 kuombea Mkutano wa Kiroho ambao ulikuwa ukifanyika pale Uyole. Siku moja baada ya maombi ya usiku, nilala pamoja na dada zangu. Siku hiyo nilala usingizi mzito ambao sijapata kuona. Usiku nilishangaa kukuta usingizi umetoweka kabisa, hivyo nikabaki nikiwa macho, ndipo nikasikia sauti ikiita ‘Nyisaki’ nikasikia lakini sikuitikia, ikaita mara ya pili pia sikuitika. Hata mara ya tatu ndipo nikaitika kisha nikasikia ile sauti ikisema ‘Nimekuchagua kuwa mtumishi wangu’ ndipo nikatambua kuwa ni sauti ya Bwana, nikasema “Bwana mimi ni motto mdogo tena hata chuo chochote sijaenda nitawezaje kuifanya kazi hiyo? Bwana akaniambia mkumbuke Yeremia mtumishi wangu nilimchagua angali bado mdogo (Yeremia 1:5) basi nikaendelea kubishana na ile sauti hadi dada yangu mmoja aliamba na kusema ‘Mshukuru Mungu kwa sababu amekuchagua wewe’.

Ndugu msomaji kumbuka kuwa sauti hiyo nilisikia nikiwa macho kabisa na wala haikuwa ndoto na baada ya kusikia sauti hiyo mara ya pili na ya kwanza niliamka na kuthibitisha kabisa kuwa wote niliokuwa nimelala nao bado wamelala. Na hata huyo dada yangu alisema ‘Mshukuru Mungu kwa sababu amekuchagua wewe’ nilitambua kuwa ni Mungu ndiye aliyemuelimisha na kumfunulia jambo hili.

Baada ya yote haya tukamshukuru Mungu na kulala. Kesho yake tarehe 30/12/1991 ndipo nilipoonyeshwa mambo makuu ya ajabu (Yeremia 33:3)

SURA YA 2

JEHANAMU SEHEMU YA KWANZA NA MANGOJEO YA WAFU:

Ikiwa tarehe 30/12/1191 tulipoamka tukaenda kwenye semina na baada ya ile semina tuliamua kwenda kumuona rafiki yetu aliyeokoka ambaye kwa muda ule alikuwa hajiwezi yaani alikuwa anaumwa. Tulipofika pale nyumbani tukafungua ibada kwa maombi kisha tukaanza kujifunza jinsi Biblia inavyosema kwa njia ya maswali. Hata baada ya hapo tukaamua kufunga Ibada kwa maombi kama tukivyofungua.

‘Tufunge kwa maombi na kumkabidhi ndugu yetu mikononi mwa Bwana, maana tulianza ibada yetu kwa kumshukuru Mungu kwa kuwa ndugu yetu alikuwa hajambo’ Ninachokumbuka ni kwamba tuliimba pambio moja ya kuabudu lakini sikumbuki kwamba tuliingia kwenye maombi au la tulipokuwa tunaimba ile pambio ya kuabudu, nikashangaa kuona kuwa nimechukuliwa niko sehemu tofauti kabisa na mazingira ya nyumbani.
Ukiniuliza kuwa nilichukuliwa vipi hata mimi mwenyewe sielewi, lakini nilishangaa kuona kwamba niko kwenye bonde moja kubwa sana, na lile bonde lilikuwa halina miti wala majani wala ndege na vitu vilivyopo duniani, sehemu yenyewe ilikuwa haivutii hata kidogo, ni sehemu moja iliyokuwa na ukimya wa aina yake. Sasa nikashangaa mbona nilikuwa na rafiki zangu na sasa siwaoni, nikaendelea kujiuliza ni nani aliyenileta huku, na hapa ni wapi? Basi niliamua moyoni mwangu kuwa liwalo na liwe kwa sababu sijui hata aliyenileta mahali hapa, nilikuwa nimekata tamaa, nikajiandaa kutaka kukaa ndipo nikasikia sauti nyumba yangu ikisema ‘Nyisaki nifuate’. Nilipoinuka nilishangaa sana kumuona mtu mmoja mfano wa mwanadamu nilipomtazama yule mtu, umbo lake hakuwa mrefu sana wala hakuwa mnene sana, alikuwa ni mtu ambaye sijawahi kumuona popote duniani. Nywele zake zilikuwa ndefu na alikuwa amezibana nyuma kwa banio jekundu, alikuwa amevaa vazi refu mpaka miguuni na jeupe sana ambalo hata weupe wake sijawahi kuuona hapa duniani. Alikuwa ni mweupe sana, siyo weupe wa hapa duniani, macho yake yalikuwa kama mwali wa moto, huyo mtu alikuwa hakanyagi chini bali alikuwa akitembea hewani na vazi lile lilikuwa liking’aa sana haliwezi kabisa kutazamika kwa macho ya binadamu. Nayasema mambo ambayo niliagizwa niyaseme, huyu mtu alikuwa amejifunga mkanda mmoja mwekundu kiunoni ndipo nikaamka nikaanza kumtuata. Baada ya hatua chache nikaanza kusikia muungurumo Fulani ambao ulinitisha kwa kiasi Fulani lakini sikuuliza. Kadiri tulivyozidi kutembea mbele ndivyo muungurumo ulivyozidi kuongezeka na kutisha zaidi, mara nikasikia sauti yangu ikiniambia inua macho na tazama mbele, ndipo nikashituka sana nilipoona moshi mkubwa mnene na mweusi umefunika bonde lile na kusababisha giza nene katika bonde. Nikamuuliza yule mtu huko mbele kuna nini? Yule mtu akasema, ‘hiyo ni Sehemu ya Jehanamu watakakoenda watenda dhambi baada ya maisha ya duniani’ Baada ya kusikia hayo yote ndiyo nguvu zikaniishia, nikaanza kulia na kumuomba sana Mungu anisamehe maana kwa mawazo yangu nilifikiri nimekufa na sasa napelekwa Jehanamu nikaendelea kulia sana hadi yule mtu aliponieleza usilie maana ukilia utashindwa kuwafikishia watu wangu habari hizi. Hofu ilijia nilitishika mno, lakini mpango wa Mungu kunionyesha mambo haya ni kuwaambia watu.

Ndugu msomaji, kweli Jehanamu ninavyoelezwa kuwa ni ziwa la moto elewa hivyo. Nilipotazama sikuona mwisho wake, bali niliona milipuko mikubwa sana na ya kutisha na milipuko hiyo haikufanana na milipuko yoyote hapo duniani labda kwa sehemu inayoweza kulinganishwa na milipuko ya visima vya mafuta.

Milipuko hiyo ni mikubwa na inatisha mno iliyosababisha moshi mkubwa sana ulioambatana na moto wa kupaa juu. Moto ule ulijichanganya changanya kama vile bahari iliyochafuka. Kulikuwa na mawimbi makubwa na ya kutisha na yakichanganyika na kutoa miungurumo mikubwa ambayo haiwezi kumfanya mwanadamu kusikia hata mateso ya mwenzake. Mimi nilipokuwa nasikia habari ya Jehanamu nilifikiri labda ni moto mdogo au makaa ya moto. Lakini siku hiyo niliyoona mwenyewe kiasi kwamba nilibaki kulia na kuomboleza kwa uchungu mkubwa mno. Mtu yule alifanya kazi ya kunionya nisillie, pia alinitia nguvu na ndipo nilipoweza kuendelea, ndugu yangu ukisikia Jehanamu iogope kama ulivyo.

Nilipoangalia ndani ya ule moto niliona vitu vyenye uhai virefu vyeupe nikauliza hivyo ni vitu gani? Yule mtu akasema ‘hao ni funza wa Jehanamu’ hizo rangi kwenye pingili zake ni za nini? Akasema hivyo siyo rangi, kama unavyowaona hao funza wana meno hayo manne yenye uwezo hata wa kutoboa fuvu la kichwa cha mtu, na huyo funza akishaingia ndani huacha sumu kali (yahani hiyo unayoiona kama rangi ambayo humtesa mwanadamu milele na milele.

Hao funza walikuwa ni wengi sana lakini hawafi ndani ya ule moto, (Marko 9:45-46) walikuwa wembamba warefu yapata mita moja, na walikuwa na pingiri pingiri ambazo zilionekana kuwa na rangi, walikuwa na meno mawili mbele na kichwani kulikuwa na meno mawili jumla ya meno yote manne, yaani mkiani na kichwani kulikuwa na midomo.
Bwana akasema ‘ hawafi wala hawaugui kwa sababu wamehifadhiwa kwa ajili ya mateso ya watenda maovu’

Ndugu msomaji, nisingeweza kupoteza muda wangu kukuletea jambo ambalo sijaliona lakini nimesema haya ili ukiwa na masikio na uyasikie, ukikataa ni juu yako mwenyewe. Maana sikuambiwa kwamba nimlazimishe mtu aokoke, bali niliambiwa nikamwambie kila mtu labda atakuwepo mmoja atakayegeuka na kuponywa. Sasa nikauliza mbona watu wanasema Jehanamu kuna wanaoungua lakini iweje Jehanamu hii haina watu wanaungua? Akasema wanasema kweli lakini watu watakuja kutupwa kwa wakati wake. Lakini muda huu wamehifadhiwa wakimsubiri baba yao aliyewadanganya (yaani shetani).

Akasema twende nikakuonyeshe nikaanza kumfuata. Kweli ndugu zangu Jehanamu uisikie kama ilivyo. Nilipofikiri habari za wale funza wa ajabu kwa kweli nililia kwa uchungu mkubwa mno nilitetemeka na kuishiwa nguvu nikaanza kuwaza moyoni mwangu mtu anayejua dhambi ni mbaya, na anajua neema ya Mungu na kupuuzia kweli uje kuteswa katika ziwa hili la kutisha lenye moto usiozimika na funza ambao hawafi, kwa kweli nililia sana. Lakini yule mtu akaniambai nyamaza, maana ukilia utashindwa kuyafikisha yote ninayotaka kukuonyesha. Kwa kweli nashindwa hata nieleze vipi. Jehanamu ni kweli ipo na inatisha sana; achana na mafundisho ya mashetani yanayosema hakuna Jehanamu na ukiendelea kufuata hayo utaangamia na kujuta milele. Ninaeleza ndugu yangu kuwa Mungu hapendi upotee ndiyo maana amekupa nafasi kama hii. Nayo yawezekana ni nafasi ya mwisho sasa usipokubali kutubu yawezekana ukajiletea maangamizi wewe mwenyewe.

JEHANAMU IMEANDALIWA KWA AJILI YA SHETANI NA MALAIKA ZAKE:

Niliondoka sehemu hii ya Jehanamu na kuelekea sehemu ya mangojeo nikiwa nalia kwa uchungu mkubwa mno. Na haya ninayokuambia sikutishi bali nakuambia kweli na kama unafikiri nakutisha basi utakwenda kuona mwenyewe.

Nikaenda kumfuata yule mtu, tulipofika mahali fulani na kutazama bondeni niliona bonde kubwa lililokuwa limefunikwa giza la kutisha mno. Kabla ya kuwafikia wale
watu nilisikia sauti za watu zikilia kwa uchungu mkubwa mno, ndugu yangu kweli Jehanamu kuna vilio vya aina yake, vilio ambavyo huwezi kulia kama walivyokuwa wakilia wale watu, wanalia bila kupumzika. Lile giza nene mno linawafanya wale watu wasiwaze kutazamana kila mmoja na kilio chake na kila mtu na mateso yake hakuna mtu ayakayeondoka kwenda kumfariji rafiki yake, kwa sababu kila mmoja aliomboleza kwa ajili ya mateso yake, kadiri tulivyozidi kuteremka lile bonde ndivyo lile giza lilivyozidi kutoweka.

Ndipo tulipofika kule bondeni niliona watu wengi mno wasio na idadi; ni wengi kama weusi wa duniani, hakuna mzungu wala mwafrika wote ni weusi kupita kawaida. Na weusi uliosababishwa na baridi kali sana inayopatikana sehemu ile. Na ndimi zao zilikuwa zimevutwa hadi kufikia kila mtu kifuani pake, awe mrefu au mfupi. Nikauliza mbona ndimi zao watu hawa zinafika kifuani? Yule mtu akasema unavyoona sehemu hii haina maji wala haina furaha yoyote, sasa hizo ndimi wanazitumia kwa kulamba machozi, machozi haya hupatikana kwa kilio cha miezi mingi sana kupita na ndipo inatokea chozi moja ambalo hulitumia kama maji. Ndipo nikashikwa na uchungu wa ajabu nikakumbuka hawa ni watu walioishi chini ya Neema ya Mungu, lakini baada ya kufa kwao wako sehemu ya Jehanamu wakimsubiri baba yao aliyewadanganya. Kulikuwa na wanawake na wanaume.

Watu wale walikuwa wakilia kwa uchungu mkubwa mno. Nikamwomba yule mtu, nikisema Bwana naomba wachukue watu 100 kutoka kila nchi ili waone hii Jehanamu wawaambie wanadamu watageuka. Akasema wanadamu ni wenye mioyo migumu hata angerudi Yesu mwenyewe wasingemwamini wangeendelea na dhambi. Basi nikaendelea kulia sana. Kisha akaniuliza kama nilikuwa nawafahamu wale watu, nikasema siwafahamu. Akasema twende huku, nikaendelea kukatiza katikati ya mabilioni ya watu waliofia dhambi, kila mmoja na uchungu wake na kila mmoja na mateso yake.

Hata wa kwanza kumuona alikuwa Babu yangu mzaa Mama, yeye alikuwa ni Mwinjilisti na Mzee wa Kanisa katika kanisa la Lutherani kule Isapulamo Makete, sasa nilishangaa sana kumuona katika sehemu hii ya Jehanamu, yeye akiwa duniani alikuwa mweupe sana. Lakini sasa nilishangaa kumuona akiwa mweusi kupita kawaida. Nikamuuliza mbona mtu huyu alikuwa mtumishi wa Mungu na sasa namuona sehemu hii? Yule mtu akasema kweli kabisa huyu mtu alichaguliwa kwa ajili ya kazi ya Mungu lakini aliamua kuifanya kazi ya Mungu na kuingiza michanganyo. Na ndiyo maana ukamuona sehemu hii, ulevi kidogo alikuwa nao, ushurikina kidogo na mambo mengine kama hayo, kama maandiko yasemavyo Ufalme wa Mungu wanauteka wenye nguvu tu. (Matayo 11:12)

Mtu wa pili alikuwa jirani yetu, alikuwa ni kaka mmoja aliyekuwa anasali kanisa la Moraviani. Alikuwa ni kaka mmoja aliyejipenda sana na kila siku ya ibada na Jumapili alishika Biblia na kitabu cha nyimbo, kumbe alikuwa hafanyi mapenzi ya Mungu. Hata leo ukienda Uyole utasikia sifa zake. Huyu kaka alikuwa anaumwa sana na amelazwa katika hospital ya Mbeya, siku mbili kabla ya kufa kwake alituma watu kwenda kumuita mchungaji amwombee na baada ya siku mbili akafa. Sasa nikashangaa sana kumuona sehemu hii ya mateso, wakati huo huo wanasema mtu akiombewa anakwenda moja kwa moja mbinguni? Yule mtu akaniambia kawaambie watu wote duniani, mtu yeyote aliyejua kuwa dhambi ni mbaya na atakwenda Jehanamu, akisema nitatubu, nitatubu nikiona kwamba nimekaribia kufa, mimi huyo simpokei. Jinsi ninyi msivyopokea vitu vilivyooza ndivyo na mimi sivipokei japokuwa navitoa duniani (Ufunuo 22) Yule kaka akasema ninakuomba kawambie mama, baba na ndugu wasitende dhambi japokuwa mimi nimepata bahati mbaya kuja sehemu hii lakini kawaambie wasitende dhambi. Yule mtu aliyekuwa ananiongoza akasema usiende kuwaambia kwasababu duniani kuna wachungaji na waliookoka wanahubiri Injili wasipowasikia hao, nyumba nzima watakuja huku (Luka 16). Yule kaka akajitupa chini akalia kwa uchungu mkubwa mno.

Mtu wa tatu kunionyesha alikuwa Mama yangu mdogo upande wa Mume wangu (Alipokuwa anasafiri mme wake) akakorofishana na wakwe zake ( yaani wazazi wa mume wake) basi akanywa vidonge akafa, mume wake aliporudi na kuonyeswa kaburi mkewe akachukua vidonge akanywa sasa tulipokuwa tunaenda kwa rafiki yetu kumuona ndipo tulipishana na gari iliyokuwa inampeleka hospitali akiwa mahututi. Sasa nikashangaa sana kumuona katika ile sehemu ya mangojeo. Nikauliza huyu mtu niliyemwacha duniani na sasa namuona huku? Yule mtu akasema, kawaambie ndugu zake duniani, mtu anapokufa duniani ile sekunde moja tu, huku amekuwa ameshiriki kiasi cha kutosha, kama ni mtu wa uzima amekuwa na uzima na amekuwa mwenyeji, sasa huyu mtu hapa unavyomwona hata dakika kumi na tano hajamaliza. Nilishangaa sana maana alikuwa mweusi sana, ulimi wake umevutwa na kufika kifuani kama wale wengine. Alionekana kama mtu aliyekaa kwenye mateso yale zaidi ya miaka elfu kumi. Moyo wangu ulijaa huzuni na uchungu usio wa kawaida, basi yule mtu akaniambia sasa ‘kawaambie watu wote jinsi ulivyoona, na jinsi ulivyosikia usiongeze wala usipinguze atakayekataa usimlazimishe wala kumbembeleza, atakayekubari mwongoze sala ya Toba’.

Ndipo nikashangaa natokea katika nyumba ya yule rafiki yetu, wenzangu wote wametulia wakisubiri litakalotokea basi nikawaeleza yote niliyoyaona na kusikia basi tukamshukuru Mungu.

SURA YA 3

YERUSALEMU MPYA:

Siku ya tarehe 31/12/1991 niliongozwa na Mama kwenda shambani. Nilimweleza habari zote za baba yake, lakini mama hakuwa na la kufanya zaidi ya kusikitika, kwa maana nafasi ya baba yake ina gharama wala haina budi kuiacha hata milele (Zaburi 49:7-8)

Baada kufika shambani nilichimba shimo la kwanza, la pili na tatu kwa ajili ya kupanda mahindi, mara nikaanza kujisikia vibaya, basi nikamwambia mama akasema mwanangu hivi sasa ni saa tatu asubuhi watu wakikuona unarudi nyumbani watashangaa sana, vumilia kidogo. Sasa sikumbuki kama niliongeza kuchimba shimo au hapana. Nilishangaa niko kwenye sehemu nyingine ya tofauti kabisa na mazingira ya dunia, sehemu hii ilikuwa inaleta matumaini sana.

Sehemu hii ilinivutia mno basi nikawaza moyoni kama asipotokea yule mtu wa jana nitang’ang’ania huku huku. Nikaamua kukaa mara nikasikia sauti nyuma yangu ikisema ‘tufuate’ nilipogeuka nikashangaa kuwaona watu wawili waliofanana sana na mtu wa jana katika hali zote. Mmoja ameshika upanga na alisema anaitwa Mikaeli na aliyekuwa ameshika karatasi alisema alisema anaitwa Gabriel, Wasomaji wa Biblia wanajua kazi zao (Daniel 10:13, Yuda 1:9, Luka 1:26)

Nasikia sauti ndani yangu ikiniambia, inua macho yako utazame mbele nilishangaa sana kuona mbele yetu kulikuwa na nuru kubwa sana kutoka katika mji mmoja mkubwa na mzuri ajabu. Nuru ile iliangaza vizuri kuliko hata mwangaza wa jua na mwezi. Kwa kweli nilivutiwa sana na mji ule jinsi ulivyo na unapendeza. Nikauliza ule mji ni mji gani? Na ni kwa ajili ya nini? Wakaniambia ‘Ule ni mji Mtakatifu, Yerusalem mpya na ni kwa ajili ya Watakatifu walioshinda ya dunia’ Kwa kweli nashindwa hata kuelezea uzuri wa mji ule maana hauna mfano wa aina yoyote hapa duniani. Tumani langu ni kwenda kuishi katika mji wa utukufu mwingi sijui mwenzangu unatumaini gani?

Tulipofika mlango wa lile jiji, mawazo yangu yalinipeleka moja kwa moja katika tenzi namba 121 ‘’Liko lango moja wazi’’ Niliona lango moja kubwa lililokuwa wazi, (Ufunuo 3:7-8) lango hili lilikuwa likibadirika kila aina ya rangi, nyingine hazipo duniani. Tulipoingia ndani karibu na mlango tulimwona mtu mmoja mzuri sana mweupe na aling’aa sana, alikuwa amekalia kiti kizuri na cha thamani kupita kawaida. Alionekana kuwa mtu mpole mwenye huruma sana na upendo, (Mithali 11:28-30) tabasamu lake lilinipa raha ya aina yake na kuifanya nicheke sana kwa furaha na kujisahau. Malaika nilioongozana nao walianza kuzungumza na yule mtu kwa lugha nisiyoifahamu. Mimi nikaendelea kushangilia ule mji, ule mji umetengenezwa kwa vioo vitupu. Kila sehemu nilipotazama nilijiona mwenyewe (Ufunuo 21:18) nikaendelea kushangilia ule mji kwa uzuri wake na thamani yake hadi pale wale malaika waliponiambia tufuate.

Malaika walinitembeza mji mzima kwa muda mfupi sana hata sekunde moja haikuisha, nilishangaa sana sujui wametembea vipi wale watu. Malaika wa Kwanza akafungua mlango akaingia wa kwanza, pili nikaingia. Katika sehemu hii niliviona viti vingi sana vilivyokuwa vimeandikwa majina kwa damu mbichi. Vile viti vilikuwa vizuri na vya thamani kupita kawaida. Nikaomba kukalia kiti kimoja nikaambiwa utakalia ukishinda ya duniani.

Katika sehemu zote sikuona taa zikiangaza lakini kulikuwa na mwanga mzuri sana. Nikauliza mwanga huu unatokana na nini? Akaniambia mwanga huu ni wa mwanakondoo uliyemkuta mlangoni.

Nilipoingia kila mahali niliduwaa kwa kustaajabu ule uzuri wa mji ule. Kila mlango ulibadili baina ya rangi. Tukaondoka sehemu hii. Akafungua mlango mwingine nikastaajabu kuona bustani nzuri sana iliyozungukwa na maua ya majani yote yalikuwa na urefu sawa bila kuzidiana. Tena yalikuwa ya kijani kibichi sana. Maua ya sehemu hii marefu na yanamsifu Mungu kupita kawaida, yakiinama upande wa kulia yanakwenda yote na kusujudu na kuinuka hutoa harufu nzuri sana inayoenea mji mzima, maua hayo yalikuwa yamezungukwana kioo. Nikasema naomba nichume ua moja nikawaonyeshe ndugu zangu. Akasema maua ya huku hayachumwi, nikasema bustani hii imetengenezwa kwa hajili ya utukufu wa Mungu, nilitamani sana kukaa sehemu hii ya bustani, lakini wakasema tufuate.

Kila mahali tulipokwenda mmoja akafuata mwingine, nikasikia sauti nzuri mno zikiimba kwa furaha sana tukaingia, nikashangaa sana kuona watu wengi sana wasio na idadi. Nikajiuliza kwa nini Mungu anasumbuka kuwatafuta wanadamu wakati anao wengi sana? Nikastaajabu sana nikakumbuka pambio moja inayosema; Ukiringaringa kwa Yesu kuna watu wengi. Hawa watu walikuwa wanadamu kama sisi ambao waliishi duniani, lakini wao walimwishia Mungu na kufa na utakatifu.

Kama umewahi kuona mapacha basi wale ni mapacha wa aina yake. Sura zao hazitofautiani hata kidogo wamefanana sana hisivyo kawaida. Nywele zao zilikuwa ndefu wamezibana na banio jekundu sana, wala si wembamba sana na milifanikiwa kugundua tofauti moja tu. Wengine wamevaa mikanda miwili kiunoni na wengine mkanda mmoja. Nikauliza kuna tofauti gani kati ya waliovaa mkanda mmoja na waliovaa mikanda miwili? Akasema waliovaa mmoja ni wanaume na waliovaa miwili ni wanawake. Lakini ilikuwa sio rahisi kuwatofautisha kuwa huyu ametoka Taifa hili na yule Taifa lingine, waliimba wimbo mzuri isivyo kawaida, staili za uimbaji wao kwa kweli zilinifurahisha mno, walipunga mikono yao wote kwa pamoja na hapakuwepo hata mmoja wao aliyekosea. Nilipozidi kuwatazama nilitamani sana kujiunga nao ili nami niimbe na kumsifu kama wao wanavyosifu, lakini haikuwezekana kwa sababu hata lugha yao nilikuwa siijui. Baada ya muda akatokea dada mmoja na kuja upande wangu, niliweza kujua ni mwanamke kwa sababu alikuwa na mikanda miwili, nilishangaa kumuona yule dada kwa sababu niliweza kumtambua baada ya sura yake ile ya duniani kutokea. Yeye alikufa mwaka 1987 mwezi wa nne na aliuawa kwa kupigwa risasi. Yeye alikuwa mwanafunzi wa Shule ya Sekondari (Mbeya Day) kidato cha tatu (Form Three). Aliponifikia alisema ‘Ah Nyisaki, umekuha huku’ nikasema ‘Ndiyo’ akasema ‘Za duniani’ nikasema ‘Duniani matatizo’, akasema ‘Kweli matatizo. Angalia wenzenu tumevikwa miili mipya isiyoharibika, isiyopata magonjwa’ yaani aliusifu mwili wake na ni kweli ndivyo alivyo (1Korintho 15:40-53) akasema ‘Mwili wa zamani tumeuacha pale’, basi nikageuka niangalie amesema wapi, kweli ndugu yangu Biblia inasema mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, mwiteni maadamu ya karibu (Isaya 55:6-7) mambo ya Uyole niliyaona kama vile unavyoweza kutazama kitu kwenye kiganja chako. Nilipoangalia sokoni nikaona biashara zinaendelea kama kawaida, barabarani magari na baiskeli ziliendelea kupishana kama kawaida, nilipotazama makaburini aliponionyesha huyu dada, nikaona makaburi ya watu wengi tena niliweza hata kusoma majina yao. Pia niliweza kujua wazi kabisa kuwa huyu yupo uzimani au jehanamu. Na kama hayupo ilionyesha wazi yuko uzimani. Kaburi la huyu dada lilionekana pia likiwa limepambwa maua. Akasema ‘umekiona kile kitu?’ Nikasema ndiyo, akasema ‘Ule ni mwili wako’. Kwa kweli sikupenda kuutazama mwili mara mbili, mwili wangu niliuona kama ngozi ya kenge chafu sana akaniambia geuka tena, nikakataa, mara ya pili nikakataa, mara ya tatu nikageuka nikaona kama mtu analima na kupanda mbegu akasema yule ni mama yako, fahamu zake tunazo huku, atarudishiwa fahamu utakaporudi wewe. Maono ya siku hiyo yalikuwa ya muda mrefu, kuanzia saa tatu asubuhi hadi saa kumi na mbili jioni. Nilipochukuliwa kwenye maono mama alibeba mwili wangu kuweka kivulini, hapo ndipo nilitambua kweli fahamu zake zilichuliwa. Yule dada akasema Nyisaki kawaambie ndugu zangu wasitende dhambi tena katika mji huu hakuna huzuni, lakini ninawaona wanaendelea na dhambi nasikitika sana, wale Malaika wakasema ‘Usiende kuwaambia kule kuna walio’koka wanahubiri Injili, wasipowasikia hao basi ’

Mtu wa pili kunionyesha alikuwa mzee mmoja wa makamo aliyedharauliwa sana pale Uyole, alidharauliwa kwa sababu yeye alikuwa rafiki wa Biblia na Tenzi za Rohoni na kila alipojipumzisha iwe ni shambani, nyumbani au sehemu nyingine yoyote alisoma Biblia, aliimba Tenzi na kuomba, kweli yule alijishusha (Luka 14:35, 18:17, Isaya 51:7-8) watu walisema amechanganyikiwa. Nilishangaa kumuona katika sehemu hii akiwa kama kijana wa miaka ishirini (20), naye pia aliusifu mwili wake isivyo kawaida, kweli miili ile ni mizuri sana akasema kawaambie wapendwa wa duniani kila mmoja ajitahidi ashinde ya duniani maana muda umeisha, (Ufunuo 22:10-14) kila mmoja aangalie shetani asimpumbaze maana tuna hamu kubwa kuwaona wapendwa wetu, akaondoka akachanganyikana na wenzake.

Akatokea mtu wa tatu naye nilimtambua kuwa ni mwanaume kwa sababu ya ule mkanda mmoja, aliponikaribia ikatokea sura ya duniani, yeye alikuwa mzee wa Kipentekoste, alikuwa anasali Kanisa la Assemblies, akasema ‘Ah Chaula umekuja huku’ nikasema ‘Ndiyo’, ‘Za duniani?’ ‘Duniani matatizo’ akasema ‘Kweli matatizo, angalieni wenzenu tumevikwa miili mipya isiyosikia njaa, isiyopata magonjwa’ Basi aliusifu ule mwili, kweli alikuwa amebadirika naye alionekana kama kijana wa miaka ishirini (20) baada ya hapo akaondoka akaendelea kuimba. Baada ya kuonana na hao watu nikawauliza hao Malaika, hivi hawa watu wanajifunza kuimba? Wakasema kwa nini unasema hivyo, nikasema wanaimba wimbo hauishi akasema sivyo kama mnavyoimba duniani, maana duniani mkiimba dakika tano mnasema tumemsifu sana Mungu na wengine wanadhani wataenda mbinguni kwa sababu ya uimbaji bila kuokoka. Wimbo mmoja wa huku unaimbwa kwa miezi tisa, beti moja miezi mitatu, ‘’Chorus’’ miezi mitatu na beti ya mwisho miezi mitatu, basi nikashangaa sana. Tukaondoka hii sehemu akasema twende nikakuonyeshe watakatifu waliokuwako mwanzo wa kanisa, maana wameletwa sehemu yao akafungua mlango, tukaingia nikaonyeshwa watu kumi na sita (16), lakini nilijua wazi walikuwako na wengine zaidi

Mtu wa kwanza alikuwa Batholomayo, naye akanikumbatia na kunishika mkono, akasema Bwana ndiye aliyechunwa ngozi kwa sababu ya Injili. Na mtu wa pili kunionyesha alikuwa ni Yohana Mbatizaji, nikasema ndiye aliyekatwa kichwa kwa sababu ya Injili, akasema ndiye huyu. Basi akanikumbatia na kunishika mkono (Mathayo 14:1-11). Mtu wa tatu kunionyesha alikuwa ni Eliya Mtaabishaji wa Israel (1Wafalme 18:17-18) naye akanikumbatia na kunishika mkono, alinionyesha wengi sana akina Paulo, Petro na Yohana na wengineo. Batholomayo akasema, ‘Mpendwa, kawaambie wapendwa duniani, wakaze mwendo maana sekunde moja siyo muda mrefu’ (Filipi 3:12, 1Korintho 9:24-27), tukaondoka ile sehemu.

Wakanipeleka sehemu ambayo zinaandaliwa nguo za kuvaa watakatifu katika karamu ya Mwanakondoo, katika sehemu ile niliwakuta malaika wengi mno wakimsifi Mungu kwa shangwe. Katika sehemu hii pia kulikuwa na mashine nzuri zilizotengenezwa kwa teknolojia ya hali ya juu mno, nguo nyingi sana ziliingia ndani ya mashine na kutolewa zikiwa zinang’aa sana, nikauliza mbona nguo zinatengenezwa nyingi sana, ni za nani? Maana watu wengi wanakataa wokovu. Akasema ‘Ninyi kaihubiri injili tu, anayetaka kuokoka na aokoke asiyetaka aache, kinachotakiwa ni kwamba anapokuja Mwana wa Adamu asiwepo wa kusema mimi sikusikia’

Basi tukaondoka ile sehemu. Ule mji ni sifa kila kinachofanyika, kilifanyika huku wakimsifu Mungu, si malaika wala si mwanadamu, si maua, si vinanda, maana vinanda vya kule vinapiga vyenyewe. Wakanipeleka katika ile sehemu ya awali iliyokuwa na viti vingi vyenye majina yaliyoandikwa kwa damu mbichi.

Tulipofika mara ya kwanza hakukuwa na mtu, lakini muda huu tulimkuta mtu mmoja aliyekuwa akifanya kazi kwa haraka sana, alikuwa amekazana sana kuliko Roboti. Nilimwuliza katika mji huu kuna watu wawili kama hawa? Tena kwa nini wamekazana sana hivi. Akasema huyu ni mtu mmoja kumbuka alipokuwa anaondoka duniani alisema, Ninakwenda kuwaandalia mahali ili alipo nanyi muwepo. (Yohana 14:1-6), akasema ‘huu mji ameuandaa mwenyewe hakuna mtu aliyemsaidia. Tena amekazana kwa sababu muda umefika wa kuchukua walio wake duniani’ (1Thesalonike 4:13-17). Wakaniondoa sehemu hii. Sehemu inayofuata ni sehemu muhimu sana, umesoma na kusikia zote za kwanza, sasa naomba utulie.

SURA YA 4

MANGOJEO NA JEHANAMU YA PILI:

Mmoja wa wale malaika akaniambia sasa tunakwenda kukuonyesha Jehanamu sehemu ya pili nikasema, Ah kuna sehemu nyingine tena? Akasema ‘Ndiyo, hii imezishwa ukari mara saba zaidi’ (Mithali 15:10).
Baada ya mazungumzo hayo, ndani yangu furaha ya uzima wa milele ikatoweka nikawaza iwapo sehemu ile nililia vile? Je hii itakuwaje? Nikawafuata katika sehemu hii ya mangojeo peke yake ilinitoa raha, kwa sababu ilikuwa ni kama mara saba zaidi ya ile ya kwanza. Watu wake walitoa sauti za uchungu mkubwa mara saba zaidi, watu niliowaona ni wale wote waliozijua siri za Mungu na kudharau, ni wale wote waliookoka na kuacha wokovu. (Ebrania 2:3, 6:4-6) Ni mchungaji na waalimu (Yakobo 3:1, Ezekieli 34:2-6) wanalia milele na milele bila kutoa chozi moja. Kabla hata ya kuonyeshwa nililia kwa uchungu sana na kuishiwa nguvu.

Akainuka mtu wa kwanza akasema, Bwana naomba umtume mtumishi wako aniletee tone la maji niuburudishe ulimi wangu. Mpendwa habu jiulize wewe upo duniani, je unaridhika na tone moja la maji? Basi sehemu ile tone la maji lina thamani sana wanalilia tone hilo usiku na mchana.

Malaika akawaambia mlipokuwa duniani mliichezea neema ya Mungu, sasa hivi ni sehemu ndogo sana ya mateso bado sehemu yenyewe. Yule mtu akajitupa na kuendelea kulia kwa uchungu mno nilimwangalia tena haikuinuka kabisa.

Nikaendelea kuwafuata wale watu huku nikilia na kutembea kwa taabu mno tukamkuta mtu wa pili akasema, Bwana utupe sekunde 10 tukaihubiri injili ulimwenguni ili waokoke. Yule Malaika akasema mlipokuwa duniani mlikuwa na muda mwingi sana wa kuihubiri injili lakini mliutumia kwa tama zenu sasa hii ni sehemu ndogo tu ya duniani nikalia kwa uchungu sana. Hakuinuka tena, mateso waliyonayo yanawafanya waombe sekunde 10 kuhubiri.

Mpendwa muda uliopoteza kwa mambo yasiyo ya maana utadaiwa, maana wewe ungehubiri injili Jehanamu ingekosa watu wa kwenda kwa sababu umetumia vizuri muda wako kuhubiri injili.

Mara nikasikia kigelegele cha kutisha mno nikauliza hivi, kuna mtu ametupwa motoni? Wakasema hapana. Tumesema jehanamu hii imezidishiwa ukali mara saba zaidi. Sasa kigelegele hicho ni cha moto kikishangilia kwa sababu muda wake umefika. Nikasikia mara nyingine tena, nikauliza vilevile nikaambiwa mbona wewe husikii, jehanamu hii imezidishwa mara saba zaidi. Wale watu wanasikia vigelegele vya kutisha lakini hawana la kufanya zaidi ya kusubiri mateso, tofauti na duniani ambapo mtu akipata shida kidogo anajiua, lakini sehemu hii haiepukiki. Tofauti nyingine tena ni kwamba duniani mtu anayo nafasi ya kutubu, lakini sehemu hii hakuna.

Ndani ya ule moto niliwaona FUNZA waliokonda sana, basi nikasikia sauti kutoka upande ule ikisema Bwana ‘watu uliosema utawaleta watakuja lini?’ Nikashituka na kuuliza je huku kuna mtu, funza hao waliongea lugha ya Kiswahili. Akawaambia wale funza subirini kidogo, hapo ndipo walipoonekana kuwa wamechokozwa. Hakukuwa na maelewano kabisa, walipiga kelele wakisema ‘chakula chetu’.

Akaniambia hao funza ulivyowaona wamekonda watakapomshika mwanadamu ipo kazi. Nililia sana hadi wale malaika wakaamua kuniondoa sehemu ile; akasema ‘sasa kawaambie watu wote duniani, usiongeze wala usipunguze’. Nikasema Bwana mimi duniani siendi wala hapa sikai nipeleke kwa wale wanaoimba. Basi akanigusa bega, nikashangaa natokea shambani saa kumi na mbili jioni na mama ndipo aliposhituka na kuja kuniona.

Sasa ndugu yangu, nimekueleza jinsi ilivyokuwa na sasa ni juu yako wewe kuchagua, sikuongeza wala sikupunguza (Mathayo 7:13-14, Kumbukumbu 3:19-20).

MIMI SITAONGEZA NA SASA NI KAZI KWAKO KUAMUA (Ufunuo 3:20)

MUNGU NA AKUBARIKI.

By neno la uzima

AMANI YA KRISTO IAMUE MIOYONI MWENU

Neno lZACHARY KAKOBEa Uzima kutoka kwa  Askofu Zachary Kakobe        

Tovuti       : www.bishopzacharykakobe.org

Facebook : www.facebook.com/bishopkakobeministries

Youtube   : www.youtube.com/user/bishopkakobe

SOMO LA KANISA LA NYUMBANI

SOMO LA 16

AMANI YA KRISTO IAMUE MIOYONI MWENU

NENO LA MSINGI:

WAKOLOSAI 3:15:

“Na AMANI YA KRISTO IAMUE MIOYONI MWENU; ndiyo mliyoitiwa katika mwili mmoja; tena iweni watu wa shukrani.”

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>< 

M

ara nyingi utamsikia mtu anaulizwa “Mbona wewe umeokoka na unafanya kazi kiwanda cha sigara?”  “Mbona wewe unakunywa divai inayolevya katika ushirika “mtakatifu?”  Utasikia mtu anayeulizwa akijibu “Mimi ninasikia amani ndani yangu, sihukumiwi”.  Maneno haya ni mtego mkubwa wa shetani.  Ni makusudi basi ya somo la leo la Kanisa la Nyumbani kujifunza juu ya “AMANI” na “KUHUKUMIWA” ili baada ya kuifahamu kweli ituweke huru wakati wote na kuishindania.

MAKUNDI MAWILI YA AMANI

1.         AMANI INAYOTOKANA NA ULIMWENGU.

2.        AMANI INAYOTOKANA NA KRISTO (Hii ndiyo inaitwa AMANI YA KRISTO).

Katika msitari ufuatao, tunaona makundi hayo mawili ya amani:-

YOHANA 14:27

“Amani nawaachieni, AMANI YANGU NAWAPA, niwapayo mimi sivyo kama ulimwengu utoavyo.”

Ukiuangalia kwa makini msitari huu, utaona kwamba Yesu anatoa Amani, na ulimwengu pia unatoa amani; na amani hizi ni tofauti kabisa.  Atupavyo Yesu, SIVYO KAMA ulimwengu utoavyo.  Maana yake ni kwamba, amani aitoayo Yesu siyo amani inayotolewa na ulimwengu.  Ili basi tuelewe amani ipi inatoka wapi, ebu tuangalie tofauti ya makundi haya mawili ya amani.

(1)       AMANI INAYOTOKANA NA ULIMWENGU:

            Kuna aina mbili za amani zitokanazo na ulimwengu:-

            (a)       AMANI YA KIBINADAMU ILIYO SAWA NA NJIA ZA ULIMWENGU;

            (b)       AMANI YA SHETANI MKUU WA ULIMWENGU;

(A)       AMANI YA KIBINADAMU ILIYO SAWA NA NJIA ZA ULIMWENGU

Biblia inatuagiza kwamba, hatupaswi kuitafuta amani ya namna hii ya kibinadamu:

KUMBUKUMBU 23:6

“USITAFUTE AMANI YAO wala heri yao siku zako zote, milele”.

Amani hii ya kibinadamu, ni amani anayokuwa nayo mtu kutokana na kukipenda kitu kile anachochagua kukifanya kutokana na njia za kawaida za Ulimwengu.  Mtu yeyote hata kama hajaokoka anaweza kuwa na amani ya namna hii.

Kwa mfano mtu amekaa muda mrefu bila kazi, na akaletewa taarifa ya nafasi ya kazi mahali fulani; mtu yeyote katika mazingira haya anaweza kuwa na amani ya kwenda haraka kwenye kazi hiyo.  Hii ni amani ya kawaida ya kila mtu wa ulimwengu.  Hana kitu kabisa, akipata kitu chochote kitampa amani.  Mtu wa ulimwengu anaweza akawa hana sigara na akakosa amani.  Akipata mtu wa kumpa sigara, anapata amani.  Mtu mwingine ambaye ametafuta sukari kila duka na kukata tamaa, anapopata sukari mahali fulani inayouzwa kwa magendo, na ana fedha mfukoni; ataona ni amani kuipata sukari hiyo.

Mtu mwingine aliyeokoka ambaye amekaa muda mrefu bila kupata mchumba anapomuona mtu yeyote anamwijia na kutaka awe mchumba wake anaweza kuona na akajibu haraka kukubali lakini ikawa ni amani tu ya kibinadamu.

Kwa ufupi, amani ya kibinadamu inakuwa inatokana na  sababu au njia za kawaida za ulimwengu.  Kwa mfano:-

 • Kwa sababu nina fedha, mradi tu nipate ninachokihitaji;
 • Kwa sababu chumba hiki kodi yake ni ndogo sana basi kinafaa;
 • Kwa sababu kazi hiyo ina mshahara mkubwa kuliko hii ninayoifanya, basi naacha hii mara moja na kwenda huko kuanza kazi;
 • Kwa sababu nimechelewa sana kupata mchumba, basi yeyote wa kwanza atakayenitaka niwe mchumba wake, huyo simwachi nisije nikafa bila kuolewa;
 • Ni vigumu sana kupata leseni kwa njia halali.  Kuna mizunguko mingi sana.  Ni heri kutoa chochote tu kwa maofisa wanaohusika.  Fedha utakayowapa itakupunguzia muda wa usumbufu na fedha utakazotumia katika “Nenda rudi”.  Mpe fedha hiyo mara moja.  Kesho tu utapata leseni.  Hiyo ndiyo njia ya mkato.

Hizi zote ni njia au sababu za kibinadamu zinazotokana na jumla ya fikra ya mwanadamu tu.  Njia ya Mungu, inaweza ikawa tofauti kabisa na njia inayotokana na jumla ya fikra za kibinadamu.

Wana wa Israeli walipotoka Misri kwenda Kanaani, AMANI YA KIBINADAMU ILIYO SAWA NA NJIA ZA ULIMWENGU, ingekuwa ni kutumia njia fupi ambayo ingetumia chini ya wiki mbili kufika Kanaani.  Katika jumla ya fikra ya mwanadamu, kwa nini tupite njia ndefu ya mzunguko wakati iko njia fupi rahisi ya kufika Kanaani?  Haya ni mawazo au njia ya kibinadamu.  AMANI YA KRISTO katika safari hiyo, ilikuwa ni kupita njia ndefu ya miaka 40 iliyohitaji miujiza mikubwa kama kuigawanya Bahari ya Shamu n.k. Unaona?  Amani ya Kristo inakuwa katika njia ndefu tofauti kabisa na njia fupi inayokubalika haraka katika fikra za mwanadamu [SOMA KUTOKA 13:17-18].

Njia za Kibinadamu zinaweza kuwa potofu mbali kabisa na zile za Mungu zilizo juu sana.  Amani inayopatikana kutokana na hisia, na njia na sababu za kawaida za ulimwengu, hiyo ni amani ya kibinadamu tu inayotokana na ulimwengu.  Hiyo siyo Amani ya Kristo.  Utamsikia mtu akisema “Msichana huyu ana umbo zuri sana linalonivutia.  Kila nikimuona ninakosa amani.  Amani nitaipata tu nikimuoa”.  Mtu huyu hatafuti Amani ya Kristo.  Anatafuta amani ya kibinadamu inayotokana na njia za kawaida za ulimwengu “Kupendeza kwa macho”.  Hii siyo njia ya Amani ya Kristo.

ISAYA 59:8

“Njia ya amani hawaijui, wala hapana hukumu ya haki katika mienendo yao, wamejifanyizia njia zilizopotoka; kila apitaye katika NJIA HIZO HAJUI AMANI.”

(B)       AMANI YA SHETANI, MKUU WA ULIMWENGU

Hii ni amani inayokuwa juu ya mtu anayeishi katika dhambi.  Anafanya dhambi yaani kinyume na Neno la Mungu lakini yeye anaitetea dhambi hiyo na kusema yeye ANA AMANI katika kufanya anayoyafanya.  Hii siyo AMANI YA KRISTO.

2 WAFALME 9:22

“Ikawa, Yoramu alipomwona Yehu, akasema, Je! ni amani, Yehu?  Akajibu AMANI GANI MAADAMU UZINZI WA MAMA YAKO YEZEBELI NA UCHAWI WAKE NI MWINGI?”

Mtu akiwa katika uasi na ukaidi na akawa anafanya jambo lililo kinyume na Neno la Mungu na akasema yeye ana amani, asifikiri amani hiyo itamsaidia.  Ataendelea kujibariki hivyo lakini hasira ya BWANA itamkalia na ataangamizwa pamoja na Amani yake ya Shetani.  Angalia maandiko:-

KUMBUKUMBU 29:19-20

“Ikawa asikiapo maneno ya laana hii, ajibarikie mtu huyo moyoni mwake, na kusema, Nitakuwa katika amani, nijapotembea katika upotoe wa moyo wangu, kwa kuangamiza mbichi na kavu; (kwa kwenda kinyume na Neno la Mungu)  BWANA hatamsamehe mtu huyo, lakini wakati huo hasira ya BWANA na wivu wake vitafuka moshi juu ya mtu yule, na laana yote iliyoandikwa katika kitabu hiki itamkalia juu yake, na BWANA atalifuta jina lake chini ya mbingu.”

Amani ya Shetani, mkuu wa ulimwengu ikimkalia mtu, ataona kana kwamba mambo yake yanakwenda vizuri katika dhambi na kumbe hizo ni kama jeraha zilizoponywa juujuu tu.  Kwa amani hiyo ya Shetani, atatenda yaliyo machukizo mbele za Mungu bila haya usoni, lakini hatimaye amani hiyo itamuangamiza.

YEREMIA 6:14-15

“Wameiponya jeraha ya watu wangu kwa juu juu tu wakisema, Amani, Amani wala hapana amani. Je! walitahayarika walipokuwa wametenda machukizo? la, hawakutahayarika hata kidogo, wala hawakuweza kuona haya usoni, basi wataanguka miongoni mwa hao waangukao; wakati nitakapowajilia wataangushwa chini asema BWANA”.

Ukimsikia mtu anasema “Sishuhudiwi kubatizwa katika maji tele baada ya kuamini.  Ubatizo ule wa utotoni unatosha.  Nina amani tele moyoni mwangu”.  Amani hii ni ya Shetani mkuu wa ulimwengu.  Mtu huyu anasema Amani, Amani, wala hapana Amani.  Ataanguka miongoni mwao hao waangukao.  Jeraha zake zimeponywa kwa juu juu tu na Shetani na anasema anaona amani.  Hii siyo amani ya Kristo.

Mtu ambaye anafanya kazi yoyote kiwanda cha bia au cha sigara, na akasema ana amani kwa sababu yeye hanywi pombe wala havuti sigara; hii ni amani ya shetani mkuu wa ulimwengu.  Kufanya kazi yoyote kiwanda cha sigara au cha bia, ni sawa na kusema umeokoka halafu ukauza pombe au sigara katika duka lako.  Biblia inasema ole wake yeye ampaye jirani yake kileo au sumu yoyote na kumlevya.  Mtu huyu amejaa aibu badala ya utukufu na ni heri kwake anywe na yeye pombe hiyo au avute sigara hizo kuliko kujidanganya nafsi yake. [SOMA HABAKUKI 2:15-16]Amani yoyote inayopatikana nje ya Neno la Mungu, ni amani ya shetani mkuu wa ulimwengu.  Amani hiyo, mwisho wake ni maangamizo.  Mtu anapokunywa “Dodoma Wine” ambayo inayolevya katika ushirika unaoitwa mtakatifu na akasema anaona amani moyoni mwake, wakati Neno linasema katika MITHALI 23:20, “Usiwe miongoni mwao WANYWAO mvinyo,” amani hiyo ni amani ya Shetani, mkuu wa ulimwengu.  Mtu yeyote ajibarikiaye moyoni mwake na kusema atakuwa katika amani, ajapotembea katika upotovu wa moyo kwa kwenda kinyume na Neno la Mungu; mtu huyo anaitafuta hasira ya BWANA ifukayo kama moshi.

(2)   AMANI YA KRISTO

Amani ya Kristo inayoamua mioyoni mwetu, hupatikana ndani ya Kristo!  Maana yake ni kwamba Amani ya Kristo hupatikana katika Utakatifu wa Kristo, katika mapenzi yake, katika Neno lake, katika mpango wa Mungu.

YOHANA 16:33a

“Hayo nimewaambieni mpate kuwa na AMANI NDANI YANGU…………”.

Amani yoyote ambayo siyo Amani ndani ya Yesu, ni amani ya ulimwengu.  Amani ndani ya Yesu ni AMANI NDANI YA NENO LA MUNGU.  Yesu Kristo ni NENO LA MUNGU. 

[UFUNUO 19:13, YOHANA 1:1].

Ni amani ndani ya Neno la Mungu na siyo nje ya Neno la Mungu.  Amani yoyote iliyo nje ya Neno la Mungu, ni amani ya shetani, mkuu wa ulimwengu.

Amani ya Kristo ni ile tu ambayo inapatikana baada ya kumwomba Mungu juu ya jambo sawasawa na mpango wa Mungu juu ya jambo lile.  Kwa kuwa Kristo ni Neno la Mungu, amani ya Kristo inapatikana baada ya kulipima jambo kwa Neno la Mungu.  Neno la Mungu likitupa amani kulifanya jambo fulani, basi hiyo ni amani ya Kristo.  Roho wa Mungu ambaye anashuhudia ndani yetu, yeye pia ni ROHO WA KWELI na wakati wote maongozi yake hutuongoza na kututia katika KWELI YOTE [YOHANA 16:13].  Hatuongozi kufanya kinyume na Neno.  Tunapokuwa tumeomba juu ya jambo fulani sawa na Neno la Mungu, na kufuata njia za Mungu anazozitumia kutuongoza kufahamu jibu, na tukawa na amani kufanya jambo sawa na jibu hilo; amani hiyo ni amani ya Kristo.  Ni amani iliyo ndani ya Neno la Mungu, ndani ya mapenzi yake, ndani ya mpango wake.

KUHUKUMIWA MOYONI

1 YOHANA 3:21

“Wapenzi, MIOYO YETU ISIPOTUHUKUMU, tuna ujasiri kwa Mungu.”

“Wapenzi”  wanaozungumzwa katika sura yote ya tatu ya Waraka wa Kwanza wa Yohana, ni WANA WA MUNGU [1 YOHANA 3:1-2].  Katika sura hii tunaelezwa kwamba kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake; wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. [1 YOHANA 3:9]  Tunazidi kuelezwa kwamba mtu yeyote asiyetenda haki, ni mtoto wa Ibilisi na siyo mtoto wa Mungu au Mwana wa Mungu [1 YOHANA 3:10].  Maana yake ni kwamba, yeyote yule ambaye kweli ni mtoto au mwana wa Mungu, anapofahamu jambo fulani ni dhambi, kamwe hawezi kuendelea kulitenda.  Biblia inasema dhambi ni uasi [1 YOHANA 3:4] na tena ajuaye kutenda mema, wala hayatendi, kwake huyo ni dhambi [YAKOBO 4:17]

Aliye mtoto wa Mungu au mwana wa Mungu kweli, akiwa alikuwa amefanya jambo lililo kinyume na Neno la Mungu na akafahamu hivyo, mara ileile ATAHUKUMIWA MOYONI na hawezi kuendelea kufanya dhambi au kuliasi Neno la Mungu.  Dalili ya kwamba mtu fulani ni mtoto wa Ibilisi na siyo mtoto wa Mungu, ni jinsi ambavyo hahukumiwi moyoni anapofahamu kuwa jambo lile alitendalo siyo sawa na Neno la Mungu.

Mtu ambaye hajazaliwa mara ya pili au hajazaliwa na Mungu, hata akijua kwamba wizi, uongo, uasherati, matusi, kunywa pombe, yote ni dhambi; bado ataendelea kuyafanya na asihukumiwe moyoni na wakati mwingine ataitetea dhambi na kujisifia kuifanya.  Kwa mfano atasema “Wezi wengine watashikwa wote kwa sababu hawajui kupanga mipango yao vizuri, lakini mimi hawaniwezi.”  “Furaha yangu hutimilika pale ninapotembea na wake za watu.  Kijiji hiki, wote nitawamaliza.”  Lugha zote hizi ni za mtu ambaye hajazaliwa na Mungu.  Nuru inapokuja ndani ya mtu humumulika na ndipo hujiona mwenye dhambi na kuhukumiwa hadi toba, na akazaliwa mara ya pili.

Ukimsikia mtu anasema kwamba hahukumiwi moyoni wakati anafahamu kwamba anatenda jambo ambalo ni kinyume na Neno la Mungu, hiyo ni dalili kwamba mtu huyo hajazaliwa na Mungu.  Siyo mtoto wake Mungu.  Uasi bado uko kwake na anaufurahia.  Watoto wa Ibilisi tu ndiyo wako hivyo.  Mtoto wa Mungu, dhambi itamhukumu na kuwa mzigo mzito mno kwake [ZABURI 38:4].  Amani itakuja kwake pale tu atakaporekebisha mambo yake na Mungu kwa kutubu na kuyaacha.

DHAMIRI HAINISHUHUDII KUWA NI DHAMBI

Utamsikia mwingine akisema, “Dhamiri hainishuhudii kwamba kufanya jambo hili ni dhambi.  Kwa hiyo mimi ninaendelea kulifanya ingawa mnasema kwamba liko kinyume na Neno la Mungu.”  Huu tena ni mtego mkubwa.  Jambo la kukumbuka hapa ni kwamba DHAMIRI INAFUNDISHIKA.  Unaweza ukashuhudiwa na dhamiri yako kwamba jambo hili ni sawa kulifanya lakini baada ya kukubali kufundishwa Neno la Mungu na ukawa tayari kubadilika, kuanzia hapo dhamiri yako itakushuhudia kinyume na mwanzo.  Dhamiri yako sasa itakushuhudia kulingana na ulivyojifunza.

Utaona basi kuwa, siyo kwamba kwa sababu dhamiri yako haikushuhudii kuwa kufanya jambo hilo ni dhambi, ndiyo tuseme kwamba siyo dhambi hata kama Neno la Mungu linasema kuwa ni dhambi.  Kila afanyaye uasi wa sheria, afanya dhambi hata kama dhamiri yake dhaifu inamshuhudia kwamba siyo dhambi.

Tunafahamu kwamba kufanya jambo fulani ni dhambi kutokana na Neno la Mungu linavyotuambia, na siyo kutokana na dhamiri zetu zinavyotuambia.  Dhamiri zetu zinaweza kutukosesha kabisa, zikiwa zinashuhudia ndani yetu jambo lililo kinyume na Neno la Mungu.  Biblia inasema, “Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu.”[SOMA ZABURI 119:105].  Biblia haisemi, “Dhamiri yangu ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu.”

M A S W A L I

(1)       Taja makundi mawili ya amani:

            (a)————————————————————————————————————

            (b)————————————————————————————————————-

(2)       Taja aina mbili za amani zitokanazo na ulimwengu au zitolewazo na ulimwengu:

            (a)————————————————————————————————————-       

           (b)————————————————————————————————————-

(3)       Ni nini maana ya Amani ya Shetani, Mkuu wa Ulimwengu?

            —————————————————————————————————————-

            —————————————————————————————————————-

(4)       Je, mtu akijibariki moyoni kwamba anaona amani, wakati anakwenda kinyume na Neno la Mungu; mtu huyu atasalimika wakati wa hasira ya BWANA, asipotubu?  Lithibitishe jibu lako kwa andiko.

            —————————————————————————————————————-

            —————————————————————————————————————-

            —————————————————————————————————————-

(5)       Nini maana ya Amani ya Kristo?  Eleza kwa ufupi ukitumia maandiko:

            —————————————————————————————————————-

              —————————————————————————————————————-

            —————————————————————————————————————- 

             —————————————————————————————————————

(6)      Je, mtu anaweza asihukumiwe moyoni au dhamiri yake isimshuhudie kwamba anafanya dhambi,  lakini  bado ikawa ni kweli anafanya dhambi?  Tunajuaje kwamba kufanya jambo fulani ni dhambi?  Eleza kwa ufupi.

            —————————————————————————————————————-

            —————————————————————————————————————-

            —————————————————————————————————————-

            —————————————————————————————————————-

            —————————————————————————————————————-

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>< 

         Ni sifa ipi ya kutuwezesha kuingia mbinguni?  Ni utakatifu (WAEBRANIA 12:14).  Ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge (UFUNUO WA YOHANA 21:27).  Kinyonge ni kipi?  Ni yule anayetenda dhambi.  Huyu ni mtu asiyefaa, ni mnyonge!  Je, wewe ni mtakatifu?  Jibu ni la!  Maisha yako yamejaa dhambi, pamoja na kusema una dini; hivyo wewe pia ni mnyonge, hufai kuingia mbinguni. Ukitubu leo dhambi zako zote kwa kumaanisha kuziacha, na kuifuata njia ya Yesu Kristo, ndipo utakapopata rehema ya kuingia mbinguni (MITHALI 28:13;  YOHANA 14:6).  Je, uko tayari kutubu sasa ili upate rehema hii?  Najua uko tayari.  Basi fuatisha sala hii ya toba kwa dhati kutoka moyoni;  Mungu Baba asante kwa ujumbe huu.  Hakika mimi ni mnyonge, mwenye dhambi.  Sistahili kuingia mbinguni. Natubu dhambi zangu zote kwa kumaanisha kuziacha.  Kuanzia leo nataka niifuate njia ya Yesu Kristo.  Bwana Yesu niwezeshe.  Asante kwa kunisikia katika Jina la Yesu.  Amen.  Mpendwa msomaji umekubaliwa kuingia mbinguni.  Ili uzidi kudumu katika utakatifu mpaka siku ya kuiaga dunia hii, hakikisha unahudhuria mafundisho katika Kanisa linalohubiri wokovu.  MUNGU AKUBARIKI !!!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Zipo Baraka nyingi kwa yeyote atakaye “share “ ujumbe huu katika Facebook , Twitter n.k, kwa ndugu, jamaaa na marifiki ili nao wapate nafasi ya kusoma ujumbe huu na kubarikiwa kama wewe ulivyo barikiwa. Kwasababu hii share ujumbe huu kwa kubonyeza neno“ share” lililopo chini ya “somo” hili, kwa kufanya hivyo ujumbe huu utafika kwa watu wengi. Hakika, Baraka za Mungu zitakuwa nawe..

By neno la uzima

SAUTI YA MUNGU

NenZACHARY KAKOBEo la Uzima kutoka kwa  Askofu Zachary Kakobe        

Tovuti       : www.bishopzacharykakobe.org

Facebook : www.facebook.com/bishopkakobeministries

Youtube   : www.youtube.com/user/bishopkakobe

SIKU YA KUICHAMBUA BIBLIA

SOMO:   SAUTI YA MUNGU

K

una mengi sana ya kujifunza katika Kitabu cha YOHANA katika Biblia zetu.  Leo, tutatafakari kwa makini YOHANA 12:27-36.  Katika mistari hii, pamoja na mambo mengine, tutajifunza juu ya “SAUTI YA MUNGU“.  Tutayagawa mafundisho tunayoyapata katika mistari hii, katika vipengele saba:-

(1)      SAUTI YA MUNGU (MST. 27-30)

(2)      HUKUMU YA ULIMWENGU MSALABANI (MST. 31);

(3)      HUKUMU YA MKUU WA ULIMWENGU MSALABANI (MST. 31);

(4)      NIKIINULIWA NITAWAVUTA WATU WOTE KWANGU (MST. 32-33);

(5)      CHANZO KIKUU CHA TAFSIRI POTOFU YA MAANDIKO (MST. 34);

(6)      UMUHIMU WA UVUMILIVU KWA MWALIMU WA BIBLIA (MST. 35-36);

(7)      MATOKEO YA KUBISHANA NA NENO LA MUNGU (MST. 36).

 

(1)      SAUTI YA MUNGU (MST. 27-30)

            Sauti ya Mungu ilikuja kutoka mbinguni ikisema, “Nimelitukuza, nami nitalitukuza tena“.  Mkutano, yaani watu wengi, waliosimama karibu, wakasikia.  Wengine walisema ya kwamba kumekuwa ngurumo, wengine walisema, Malaika amesema naye.  Sauti ya Mungu, ina nguvu na uawezo wa kipekee, ni kama ngurumo (AYUBU 37:5).  Hata kama sauti ya Mungu ikisikika kupitia kwa Wajumbe wake, bado pia inakuwa na uawezo wa kipekee kama ngurumo (UFUNUO 10:1-4).  Baada ya sauti hii kusikika, Yesu alisema kwamba sauti hii ilikuja maalum kwa ajili yao, ili wapate kitu cha ziada.  Hapa tunajifunza jambo la umuhimu mkubwa.  Kama wahubiri wa Neno la Mungu, hatuna budi kuutafuta uso wa Mungu KABLA ya kulihubiri au kulifundisha neno la Mungu; na kuhakikisha kwamba katika mahubiri yetu, kunakuwa na SAUTI YA  MUNGU, akisema na watu wake.  Ikiwa ni sauti yetu tu, wanadamu, mioyo ya wale tunaowahubiria, haiwezi kubadilishwa.  Tutasema mameno mengi na misari mingi, kwa ufundi mkubwa wa kibinadamu, kwa kutumia akili na maarifa yetu; lakini maneno hayo hayawezi kuwa na uwezo wa kubadili maisha ya watu.  Maneno machache yanayotokana na SAUTI YA MUNGU, yanakuwa na utukufu mkubwa, na uwezo wa kubadilisha kabisa maisha ya watu, tunaowahubiri au kuwafundisha (ZABURI 29:4-9), kuliko maneno mengi ya kibinadamu.  Kwa sababu hii, hatuwezi kuwa Waalimu au Wahubiri wenye uwezo mkubwa, ikiwa hatuzungumzi na Mungu kwanza kabla ya kuzungumza na watu; tukimwaomba Mungu kwamba yeye mwenyewe azungumze na watu wake KWA SAUTI YAKE!  Hata hivyo, kuna jambo jingine la kuzingatia hapa.  Ni hatari kubwa kwa yeyote kati yetu, kutafuta kuongozwa  “Sauti ya Mungu“ iliyo mbali na Neno la Mungu.  Wengine wanaweka uzito katika kutafuta jumbe za Mungu kuliko Neno la Mungu.  Wanataka kusikia sauti halisi ya Mungu akisema nao!  Jambo hili linahitaji tahadhari kubwa.  Ziko sauti za namna nyingi duniani (1 WAKORINTHO 14:10).  Shetani, kwa kutumia pepo wa uongo, huwa mwepesi sana kusema na watu wanaotaka kuongozwa na sauti halisi ya Mungu, na kuwatia katika hatari kubwa (2 NYAKATI 18:19-21).  Tusitafute, “kuwa wa kiroho sana“ kwa kutafuta sauti halisi ya Mungu na kutaka aseme nasi kwa jinsi hiyo, na kujiingiza mtegoni bali turidhike na SAUTI YA NENO LAKE katika Biblia! (ZABURI9 103:20).  Kwa mfano, hatuna haja ya kungojea sauti halisi ya Mungu kutufahamisha kwamba Yesu yu karibu kuja wakati neno la Mungu limekwisha kueleza hivyo waziwazi (UFUNUO 22:7; 3:11; WAEBRANIA 10:37).  Vivyo hivyo, sauti yoyote tunayoisikia katika ulimwengu wa roho, hatupaswi kukubaliana nayo tu kwamba ni sauti ya Mungu.  Tunapaswa kuijaribu kwa kuipima na Neno la Mungu katika Biblia (1 YOHANA 4:1; ZABURI 119:9).

(2)         HUKUMU YA ULIMWENGU MSALABANI (MST. 31)

         “Sasa hukumu ya ulimwengu huu ipo?“  Yesu aliyasema maneno haya muda mfupi kabla ya kusulubishwa.  Hukumu ya Ulimwengu wote, iko MSALABANI.  Mtu yeyote anahukumiwa kutokana na jinsi anavyoliona kulielewa NENO LA MSALABA.  Kwa wengine neno la msalaba, ni UPUUZI, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu.  Kwa Wayahudi, watu wanaojihesabia haki, MSALABA ni kikwazo na kwa Wayunani wanaotumia akili, ni upuuzi (1 WAKORINTHO 1:18, 23-24).  Msalabani, kulikuwa na picha ya jambo hili.  Kulikuwa na wahalifu WAWILI msalabani.  Mmoja alimpuuza Yesu alipomwona msalabani na mwingine akamwona Yesu, Mungu; ingawa alikuwa msalabani.  Huyu wa pili, alihesabiwa haki ya kuingia mbinguni (LUKA 23:39-43).  Hata leo, ni vivyo hivyo.  Mtu atakayeingia mbinguni, ni yule anayeiamini kazi iliyomalizika msalabani.  Yesu akafa kwa niaba yetu na kwa ajili yetu.

(3)     HUKUMU YA MKUU WA ULIMWENGU MSALABANI (MST. 31)

            Hapo mwanzo Mkuu wa Ulimwengu, alikuwa Adamu.  Aliumbwa na kupewa Utawala wa Ulimwengu na vyote vilivyomo (MWANZO 1:26-28).  Adamu alipomtii Shetani pale alipofanya dhambi, Shetani alichukua utawala wa ulimwengu, maana yeye anayekushinda, ndiye anayechukua utawala (LUKA 4:5-7).  Hata hivyo, mapema kabisa Mungu alisema, utatokea uzao wa mwanamke utakaomponda kichwa nyoka (MWANZO 3:15).  Uzao huu wa mwanamke, ni Yesu Kristo, alizaliwa na mwanamke tu, bila mbegu ya mwanamume kuwa na sehemu.  Sasa, pale msalabani, Yesu Kristo, alimponda kichwa Shetani, na Shetani aliambulia tu kumponda kisigino!  Pale msalabani, Shetani alihukumiwa na kutupwa nje ya Utawala! (YOHANA 16:11).  Kabla ya msalaba, Yesu aliyonyesha jambo hili kwa kutoa pepo na kuwaweka huru maelfu walioonewa na Ibilisi.  Leo, Shetani hana mamlaka ya kututawala.  Anamtawala tu yeye asiyeijua Kweli (YOHANA 8:32).

(4)      NIKIINULIWA NITAWAVUTA WATU WOTE KWANGU (MST. 32-33)

             Yeye aliyesulibishwa, alipigiliwa kwanza msalabani, msalaba huo ukiwa juu ya ardhi, kisha uliinuliwa na kuchimbiwa chini, hivyo aliyesulibishwa ALIINULIWA JUU.  Yesu alipoinuliwa hivi, aliweka mikono yake katika hali ya kumkaribisha, kumpokea na kumkumbatia kila atakayemfuata msalabani!  Aliinuliwa ili awavute Watu wote kwake na siyo Wayahudi peke yao!  Hapa pia tunaona kwamba Yesu na Baba ni Umoja.  Baba huwavuta watu pia (YOHANA 6:44).  Ni muhimu kufahamu kwamba mtu hawezi kuokolewa asipovutwa na Baba na Mwana, Kwa Roho Mtakatifu, ndiyo maana, kuhubiri bila maombi kwanza, hakuna maana yoyote.  Vivyo hivyo, sisi kama Wakristo, tunapokufa, NDIPO tunapoinuliwa kwenda juu kwa Baba!

(5)      CHANZO KIKUU CHA TAFSIRI POTOFU YA MAANDIKO (MST. 34)

            Ni muhimu kufahamu kwamba maandiko yanatafsiriwa kwa kuoanishwa na kulinganishwa.  Ukichukua andiko moja au mawili, na kuyatafsiri peke yake, bila kuyaoanisha na maandiko mengine, kunakuwa na hatari ya kuambulia TAFSIRI POTOFU!  Hapa, mkutano walisema Kristo adumu hata milele kwa kuangalia (ZABURI 110:4; 21:4; 61:6).  Hawakuoanisha maandiko haya, bna kukatiliwa mbali kwa Masihi (DANIELI 9:26), kumwaga nafsi yake hata kufa (ISAYA 53:12), wamenizua (Kiingereza KJV Bible, “They Pierced“) yaani wamenichoma mikono na miguu (ZABURI 22:16-18) n.k.  Kwa kuangalia upande mmoja tu wa sarafu ya maandiko, wakaona kwamba Yesu siye Mwana awa Adamu yaani siyo Masihi; na kukosea vibaya.  Hata leo, chanzo kikuu cha tafsiri potufu ya maandiko ni kuangalia upande mmoja tu wa saafu ya maandiko.  Kwa misingi hii, wengi wamesema Mungu anaangalia ndani ya tu tu na siyo nje, kwa kukosa kuoanisha KUSAFISHA KWANZA NDANI ILI NJE YAKE NAYO IWE SAFI (MATHAYO 23:25-26) na kuangalia andiko la kuwa watakatifu MWILI na ROHO (1 WAKORINTHO 7:34; 2 WAKORINTHO 7:1).  Wengine wanasema hatuko chini ya Sheria, kwa kuzingatia WAGALATIA 5:18; bila kuzingaia kwamba tuko chini ya Sheria ya Kristo (WAGALATIA 6:2).  Wengine wanasema tuko “HURU“ kwa kuzingatia 2 WAKORINTHO 3:17; bila kuzingatia kwamba tuko HURU MBALI NA DHAMBI (WARUMI 6:22).  Hiki ndicho chanzo kikuu cha Tafsiri potofu ya maandiko.  Hatuna budi kuwa na tahadhari.

(6)      UMUHIMU WA UVUMILIVU KWA MWALIMU WA BIBLIA (MST. 35-36)

             Pamoja na watu hawa kumwona Yesu hajui maandiko, na kubishana naye.  Yesu kama Mwalimu wetu wa Biblia wa mfano, anaonyesha uvumilivu, na kutaka kuwavuta, ili kama ikiwezekana, Mungu awape kutubu na kuijua kweli (2 TIMOTHEO 2:24-26; 4:2).  Yesu anawajibu kwa kujitaja kuwa ni NURU.  Ufalme wa Kristo, unafananishwa na JUA na MWEZI ambavyo huleta nuru (ZABURI 72:17; 89:36-38).  Jua linapotua, au mwezi unapotoweka, haina maana kwamba havipo tena.  Hatuvioni sisi, lakini wengine upande mwingine wa ulimwengu, wanaviona!  Na yesu kama Jula la haki (MALAKI 4:2), pale msalabani, alitua tu, lakini adumu hata milele!  Maadamu tunayo NURU ni muhimu kutembea kwa kasi ili tufike tunakokwenda kama wasafiri.  Likija giza, tutashindwa kusafiri salama.  Wakati tunayo nuru, yaani wakati tun uhai, wakati tuna nafasi ya kuokoka, tusicheze na nafasi hii kwa kubishana na maandiko, halafu giza likaja, tukafa!  Tutajuta!

(7)      MATOKEO YA KUBISHANA NA NENO LA MUNGU (MST. 36)

             “Akajificha wasimwone“.  Tukizidi kubishana na Neno la Mungu, Yesu huuficha uso kwetu tusimwone tena (KUMBUKUMBU 32:20).  Hatuna budi kulisikia neno, na kulitendea kazi mara moja. …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ni sifa ipi ya kutuwezesha kuingia mbinguni?  Ni utakatifu (WAEBRANIA 12:14).  Ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge (UFUNUO WA YOHANA 21:27).  Kinyonge ni kipi?  Ni yule anayetenda dhambi.  Huyu ni mtu asiyefaa, ni mnyonge!  Je, wewe ni mtakatifu?  Jibu ni la!  Maisha yako yamejaa dhambi, pamoja na kusema una dini; hivyo wewe pia ni mnyonge, hufai kuingia mbinguni. Ukitubu leo dhambi zako zote kwa kumaanisha kuziacha, na kuifuata njia ya Yesu Kristo, ndipo utakapopata rehema ya kuingia mbinguni (MITHALI 28:13;  YOHANA 14:6).  Je, uko tayari kutubu sasa ili upate rehema hii?  Najua uko tayari.  Basi fuatisha sala hii ya toba kwa dhati kutoka moyoniMungu Baba asante kwa ujumbe huu.  Hakika mimi ni mnyonge, mwenye dhambi.  Sistahili kuingia mbinguni. Natubu dhambi zangu zote kwa kumaanisha kuziacha.  Kuanzia leo nataka niifuate njia ya Yesu Kristo.  Bwana Yesu niwezeshe.  Asante kwa kunisikia katika Jina la Yesu.  Amen.  Mpendwa msomaji umekubaliwa kuingia mbinguni.  Ili uzidi kudumu katika utakatifu mpaka siku ya kuiaga dunia hii, hakikisha unahudhuria mafundisho katika Kanisa linalohubiri wokovu.  MUNGU AKUBARIKI !!!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………………………………………….

Zipo Baraka nyingi kwa yeyote atakaye “share “ ujumbe huu katika Facebook , Twitter n.k, kwa ndugu, jamaaa na marifiki ili nao wapate nafasi ya kusoma ujumbe huu na kubarikiwa kama wewe ulivyo barikiwa. Kwasababu hii share ujumbe huu kwa kubonyeza neno“ share” lililopo chini ya “somo” hili, kwa kufanya hivyo ujumbe huu utafika kwa watu wengi. Hakika, Baraka za Mungu zitakuwa nawe..

By neno la uzima

KUJA KWA YESU KRISTO MARA YA PILI DUNIANI NA VITA YA HAR-MAGEDONI

ZACHARY KAKOBENeno la Uzima kutoka kwa  Askofu Zachary Kakobe        

Tovuti       : www.bishopzacharykakobe.org

Facebook : www.facebook.com/bishopkakobeministries

Youtube   : www.youtube.com/user/bishopkakobe

SOMO:  KUJA KWA YESU KRISTO MARA YA PILI DUNIANI NA VITA  VYA HAR-MAGEDONI

Tuliangalia katika masomo yaliyopita kwamba, Dhiki kubwa au Dhiki kuu, itachukua kipindi cha miaka saba ( 7 ). Katika kipindi hiki pia, watakatifu walionyakuliwa wakati wa kunyakuliwa kwa kanisa, watakuwa katika kipindi cha kupewa taji na kufanyiwa karamu ya harusi ya MwanaKondoo. Ni makusudi ya somo letu la leo kujifunza tukio litakalofuata mwisho wa miaka hii saba, Kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili duniani na Vita vya Har-Magedoni. Tutaligawa somo letu la leo katika vipengele vitano:-

        ( 1 ).  KUJA KWA YESU KRISTO MARA YA PILI DUNIANI.

        ( 2 ).  TOFAUTI YA KUJA KWA YESU WAKATI WA KUNYAKULIWA KWA KANISA NA KUJA KWA YESU MARA YA PILI DUNIANI

        ( 3 ).  MAKUSUDI YA KUJA KWA YESU MARA YA PILI DUNIANI

        ( 4 ).  TAIFA LA ISRAELI WAKATI WA KUJA KWA YESU MARA YA PILI DUNIANI.

        ( 5 ).  VITA VYA HAR-MAGEDONI NA KUFUNGWA KWA SHETANI MIAKA ELFU MOJA.

( 1 ). KUJA KWA YESU MARA YA PILI DUNIANI.

Yesu Kristo, mara ya kwanza, alikuja hapa duniani katika udhaifu na unyonge kwa kuzaliwa na Mariamu  na kulazwa katika Hori kulia ng’ombe. Kwa Waisraeli ambao hawakujua maandiko vema, hawakutambua kwamba Kristo Kristo ni Yesu kutokana na mazingira yake ya  umaskini na unyonge ( LUKA 9:58; 2 WAKORINTHO 8:9 ). Walidhani wakati ule wa kwanza angekuja  kama  Mfalme na kushindwa kafahamu  kwamba wakati wa kuja kama Mfalme, ilikuwa wakati wa kuja kwake MARA YA PILI duniani. Wakati wa kuja kwa Yesu mara ya pili, atakuja katika mazingira tofauti kabisa na pale mwanzoni. Atakuja na hali zifuatazo:-

 1. 1.      Atakuja kama UMEME ( MATHAYO 24:27 ).
 2. Atakuja pamoja na malaika wa uweza  ( 2 WATHESALONIKE 1:7 ).
 3. Atakuja katika MWALI WA MOTO ( 2 WATHESALONIKE 1:7-8 ).
 4. Atakuja juu ya mawingu pamoja na nguvu na utukufu mwingi (MATHAYO 24:30;  25:31 ).
 5. 5.      Atakuja kama MFALME WA WAFALME, NA BWANA WA MABWANA                              ( UFUNUO 19:16 )

HALI HALISI YA KUJA KWA YESU MARA YA PILI DUNIANI.

Mara tu baada ya Harusi ya MwanaKondoo, mwishoni mwa ile miaka saba, Yesu Kristo atawachukua watakatifu wote aliowanyakua  na kuanza nao safari kuja duniani.  Atakuwa amepanda Farasi mweupe akituongoza. Sisi nasi, kila mmoja atakuwa amepanda Farasi mweupe tukimfuata maelfu kwa maelefu pamoja na malaika ( YUDA 1:14; UFUNUO 19:11-14 ). Atakuwa amezungukwa na mwali wa moto na atakuja kama umeme unaoonekana pande zote. Mara tu tutakapoanza safari,jua litatiwa giza na mwezi hautatoa mwanga, na nyota zitaanguka kutoka mbinguni kwa kupamba sherehe ya Kifalme. Nyota hizi ni zile zipitazo upesi mawinguni     ( METEORS ) au kwa Kiswahili “VIMWONDO” ( MATHAYO 24:29-30 ). Atakuja na kukanyaga mlima Mizeituni, mahali palepale alipopaa kwenda mbinguni wakati alipotoka duniani mara ya kwanza ( MATENDO 1:10-12; ZEKARIA 14:4-5 ). Kazi ya kwanza atakayofanya, itakuwa kuwatuma malaika kuwakusanya Waisraeli wote waliotawanyika duniani kote wakikimbia dhiki nzito juu ya Israeli katika ile miaka mitatu na nusu ya mwisho ( 3.5 ) ya Dhiki Kubwa. Wale wote waliokwepa  kupotezwa na Kristowa uongo. Mpinga Kristo, watakusanywa ( MATHAYO 24:23-27, 29-31 ).

( 2 ). TOFAUTI YA KUJA KWA YESU WAKATI WA KUNYAKULIWA KWA KANISA NA KUJA  KWA YESU MARA YA PILI DUNIANI.

Kabla hatujaendelea na somo letu, ni muhimu kufahamu tofauti ya kuja kwa Yesu wakati wa kunyakuliwa kwa kanisa na kuja kwa Yesu mara ya pili duniani. Haya ni matukio mawili tofauti:-

KUJA KWA YESU WAKATI WA KUNYAKULIWA KANISA KUJA KWA YESU MARA YA PILI DUNIANI
1. Anakuja kama Bwana Arusi kumchukua Bibi Arusi wake kanisa tukufu lisilo na waa wala doa                 ( WAEFESO 5:27; YOHANA 14:1-3 ) 1. Bwana Arusi Yesu Kristo, anakuja PAMOJA na Bibi Arusi kutoka huko juu na kuja hapa duniani kutawala pamoja na Watakatifu wake                    ( YUDA 1:14; UFUNUO 1:7 )
2. Anakuja na kukutana na Watakatifu wake mawinguni, hatakanyaga dunia. Walioko duniani HAWATAMWONA wakati huu (1 WATHESALONIKE 4:17). 2. Anakuja duniani na kukanyaga Mlima Mzeituni. Walioko duniani WATAMWONA ( ZEKARIA 14:4-5; MATHAYO 24:27 ).
3. Kunyakuliwa kwa kanisa ni kabla ya Dhiki Kubwa ( UFUNUO 3:10; LUKA 21:22-23, 34-36;                                     1 WATHESALONIKE 1:10 ) 3. Kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili duniani ni mara BAADA ya Dhiki Kubwa ( MATHAYO 24:29-30; 2 WATHESALONIKE 2:1-4 )

( 3 ).  MAKUSUDI YA KUJA KWA YESU MARA YA PILI DUNIANI

 1. Kuwalipiza kisasi  wao wasiomjua Mungu, na wao wasioitii Injili ya Bwana wetu Yesu

( 2 WATHESALONIKE 1:8; YUDA 1:14-15 ).

 1. Kuwakusanya Waisraeli  na kuwabagua Waisraeli  ( kondoo ) mbali na mataifa  waliosalia

Katika dhiki kubwa  ( mbuzi ). Waisraeli wote  watakaokusanywa ,  wataokolewa na Yesu

( MATHAYO 24:31; ISAYA 11:12; MATHAYO 25:31-34; WARUMI 11:25-31 )   

 1. 3.      Kutawala mataifa  yote duniani miaka 1,000, pamoja na watakatifu wake kama Mfalme wa Wafalme na Bwana wa Mabwana ( UFUNUO 11:15;  UFUNUO 2:26; 5:10; 20:4-5 ).

( 4 ).  TAIFA LA ISRAELI WAKATI WA KUJA KWA YESU MARA YA PILI DUNIANI 

          Wana wa Israeli au Wayahudi, watabadilisha kabisa  msimamo wao kuhusu  Masihi Yesu

Kristo . Watalia kwa uchungu na kuomboleza huku wakijilaumu kwa nini walimkataa na

Kumchoma kwa mkuki  ubavuni, na kisha watamkubali kuwa masihi na mwokozi wao

          ( UFUNUO 1:7;  ZEKARIA 12:10-14; ZEKARIA 13:6; ISAYA 13:9 ). Ndipo hapo Israeli

Kama Kondoo, watabaguliwa na kuingia katika Ufalme wa Mungu.

( 5 ).  VITA VYA HAR-MAGEDONI NA KUFUNGWA KWA SHETANI MIAKA ELFU MOJA. Kabla ya Utawala wa Kristo miaka elfu moja ( 1,000 ) duniani pamoja na watakatifu wake, kutatokea vita ijulikanayo  kama VITA YA HAR-MAGEDONI ( UFUNUO 16:14,16 ). Vita hivi vitatokana na mpango wa Shetani wa kutaka kuchukua Ufalme  kutoka kwa Yesu Kristo kama alivyojaribu kufanya mbinguni ( UFUNUO 12:7-8 ). Kabla ya kuja kwa Yesu mara ya pili duniani, kwa jitihada za pamoja, Shetani, Mpinga Kristo (mnyama), na Nabii wa uongo; watatumia roho chafu ambazo zitawaandikisha  watu mataifa waliobaki  katika dhiki kubwa  kutoka duniani kote na kuwaweka tayari kwa vita ili wapigane na majeshi ya Yesu Kristo mahali paitwapo  kwa Kiebrania,  Har-magedoni. Hapa ni bonde la Megido ambalo limekuwa mahali pa vita muda mrefu. Bonde hili lipo kusini magharibi  mwa mlima wa KARMELI ( 2 NYAKATI 35:22; ZEKARIA 12:11; 1 WAFALME 18:17-19 ). Katika vita hiyo, kutakuwa na mauaji makuu. Wenye dhambi watauawa kwa maangamizo makuu                                              ( UFUNUO 17:12-14; 14:19-20; 19:11-21; ISAYA 13:9;  29:5-8 ). Hapo tutamwona Yesu akiwa mtu wa Vita na Bwana wa Vita halisi ( KUTOKA 15:3 ). Baada ya vita hivi, Shetani atashikwa na kufungwa miaka elfu moja  ( UFUNUO 20:1-3 ), na hapo ndipo utakapoanza  Utawala wa miaka elfu moja (1,000 )wa Yeesu Kristo duniani.

        ……………………………………………………………………………………………

Ni sifa ipi ya kutuwezesha kuingia mbinguni?  Ni utakatifu (WAEBRANIA 12:14).  Ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge (UFUNUO WA YOHANA 21:27).  Kinyonge ni kipi?  Ni yule anayetenda dhambi.  Huyu ni mtu asiyefaa, ni mnyonge!  Je, wewe ni mtakatifu?  Jibu ni la!  Maisha yako yamejaa dhambi, pamoja na kusema una dini; hivyo wewe pia ni mnyonge, hufai kuingia mbinguni. Ukitubu leo dhambi zako zote kwa kumaanisha kuziacha, na kuifuata njia ya Yesu Kristo, ndipo utakapopata rehema ya kuingia mbinguni (MITHALI 28:13;  YOHANA 14:6).  Je, uko tayari kutubu sasa ili upate rehema hii?  Najua uko tayari.  Basi fuatisha sala hii ya toba kwa dhati kutoka moyoni;  Mungu Baba asante kwa ujumbe huu.  Hakika mimi ni mnyonge, mwenye dhambi.  Sistahili kuingia mbinguni. Natubu dhambi zangu zote kwa kumaanisha kuziacha.  Kuanzia leo nataka niifuate njia ya Yesu Kristo.  Bwana Yesu niwezeshe.  Asante kwa kunisikia katika Jina la Yesu.  Amen.  Mpendwa msomaji umekubaliwa kuingia mbinguni.  Ili uzidi kudumu katika utakatifu mpaka siku ya kuiaga dunia hii, hakikisha unahudhuria mafundisho katika Kanisa linalohubiri wokovu.  MUNGU AKUBARIKI !

         Masomo ya matukio ya mwisho wa Dunia. Unaweza kuingia kwenye link ya kila somo.
1. KUNYAKULIWA KWA KANISA
https://davidcarol719.wordpress.com/2013/01/02/kunyakuliwa-kwa-kanisa/
2. DHIKI KUBWA
https://davidcarol719.wordpress.com/dhiki-kubwa/
3. TAJI KWA WATAKATIFU NA HARUSI YA MWANAKONDOO
https://davidcarol719.wordpress.com/2013/02/10/taji-kwa-watakatifu-na-harusi– ya-mwanakondoo/
4. KUJA KWA YESU KRISTO MARA YA PILI DUNIANI NA VITA VYA HAR-MAGEDONI
https://davidcarol719.wordpress.com/2013/02/10/kuja-kwa-yesu-kristo-mara-ya-pili-duniani-na-vita-ya-har-magedoni/
5. MIAKA 1,000 YA UTAWALA WA YESU KRISTO DUNIANI NA VITA VYA GOGU NA MAGOGU
https://davidcarol719.wordpress.com/miaka-1000-ya-utawala-wa-yesu-kristo-duniani-na-vita-vya-gogu-na-magogu/
6. UFUFU WA WAFU
https://davidcarol719.wordpress.com/187-2/
7. JEHANUM YA MOTO
https://davidcarol719.wordpress.com/jehanum-ya-moto/
8. KITI CHA ENZI KIKUBWA CHEUPE CHA HUKUMU
https://davidcarol719.wordpress.com/?s=KITI+CHA+ENZI+KIKUBWA+CHEUPE+CHA+HUKUMU
9. MBINGU MPYA NA NCHI MPYA
https://davidcarol719.wordpress.com/mbingu-mpya-na-nchi-mpya/
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         

Zipo Baraka nyingi kwa yeyote atakaye “share “ ujumbe huu katika Facebook , Twitter n.k kwa ndugu, jamaaa na marifiki ili nao wapate nafasi ya kusoma ujumbe huu na kubarikiwa kama wewe ulivyo barikiwa. Kwasababu hii share ujumbe huu kwa kubonyeza neno“ share” lililopo chini ya “note” hii, kwa kufanya hivyo ujumbe huu utafika kwa watu wengi. Hakika, Baraka za Mungu zitakuwa nawe.

                                                         UBARIKIWE NA BWANA YESU!!!

 

By neno la uzima

TAJI KWA WATAKATIFU NA HARUSI YA MWANAKONDOO

ZACHARY KAKOBE

Neno la Uzima kutoka kwa  Askofu Zachary Kakobe        

Tovuti       : www.bishopzacharykakobe.org

Facebook : www.facebook.com/bishopkakobeministries

Youtube   : www.youtube.com/user/bishopkakobe

 

SOMO: TAJI KWA WATAKATIFU NA HARUSI YA WANAKONDOO

Tuliona katika somo la kunyakuliwa kwa kanisa jinsi ambavyo watakatifu watakavyo nyakuliwa wote kwa pamoja-wale walioko mbinguni ambao watarudi katika miili yao kwa ufufuo na sisi tuliopo sasa baada ya kubadilishwa miili tena kufumba na kufumbua , tutaanza kwenda mawinguni kwa kupaa na kwenda kumlaki Bwana Yesu mawinguni. Somo letu la leo tutaangalia yale yatakayofuata tangu kipindi hicho cha kuanza kupaa. Tutaligawa somo letu katika vipengele sita ( 6 ) vifuatavyo:

 1. KUONDOKA KWA SHANGWE KWA WATAKATIFU.
 2. KITI CHA DHAWABU AU TAJI.
 3. KUJARIBIWA KWA KAZI YA KILA MTU.
 4. AINA ZA TAJI ZITAKAZOTOLEWA KWA WATAKATIFU.
 5. HARUSI YA MWANAKONDOO
 6. JINSI YA KUJIWEKA TAYARI KUYASHIRIKI HAYA YOTE.
 1. KUONDOKA KWA SHANGWE KWA WATAKATIFU

Wakati wa kuondoka, kwa muda mfupi sana tutafundishwa nyimbo mbili na Mungu mwenyewe. Wimbo mmoja unaitwa wimbo wa Musa na mwingine unaitwa wimbo wa MwanaKondoo ( UFUNUO 15:3-4 ).Mungu alimfundisha wimbo Musa na kumwambia awafundishe wana wa Israeli ili waukumbuke wakati Mungu atakapo waka hasira juu yao na kuwaacha ( KUMBUKUMBU 31:17-19 ; KUMBUKUMBU 32 Yote ). Hiki kilikuwa kivuli cha mambo yajayo wakati tutakapoimba wimbo wa Musa na kuondoka, huku nyuma yetu hasira Mungu ikidhihirika kwa wenye dhambi waliobaki wakati wa dhiki kuu. Vilevile, Musa na wana wa Israeli baada ya kuwaona Wamisri wamekufa baharini, na kutenganishwa nao kabisa, waliimba wimbo wa Musa wakiwa wanaanza kwenda Kanaani ( KUTOKA 15:1-20 ). Sisi nasi itakuwa vivyo hivyo. Tutaimba wimbo wa Musa tutakapoanza kwenda Kanaani.Siyo hilo tu. Yesu Kristo alikuwa akiimba na wanafunzi wake. Alikuwa mwimbaji ( MARKO 14:26-27 ). Baada ya kumshinda Shetani pale msalabani, Yesu alishangilia kwa wimbo ( WAKOLOSAI 2:14-15 ). Wimbo huu ndio wimbo wa MwanaKondoo. Tutauimba tukiwa tunapaa juu mawinguni baada ya kumshinda shetani na majaribu yake yote. Halleluya.

 1. KITI CHA DHAWABU AU TAJI.

Biblia inataja mara kwa mara kwamba kutenda kazi kwetu katika wokovu kutazawadiwa. Tutapewa taji au dhawabu ( RUTHU 2:12; ZABURI 58:11; MITHALI 13:13;23:18; 24:20; ISAYA 40:10; 49:3-4; YEREMIA 31:16; MATHAYO 5:12; 10:41; 1WAKORINTHO 3:8; 9:25; 15:58; WAEBRANIA 10:35; 2YOHANA 1:18 ). Dhawabu hizi au Taji hizi atakuja nazo Yesu mawinguni na kila mmoja atalipwa kulingana na utumishi aliomfanyia Mungu katika kipindi chake cha wokovu; na zitatolewa mawinguni mara tu ya kumlaki Yesu ( UFUNUO 22:12; 2TIMOTHEO 4:8; LUKA 14:12-13 ). Yesu atakalia kiti kinachoitwa KITI CHA HUKUMU CHA KRISTO wakati wa kutoa Taji ( 2WAKORINTHO 5:10 ).Kiti hiki kwa Kiyunani kinaitwa BEMA. Ni kiti atakachokalia Yesu na kutoa hukumu kwamba nani apewe dhawabu ipi na taji ipi. Tungeweza kukiita kiti cha dhawabu au taji.

 1. KUJARIBIWA KWA KAZI YA KILA MTU.

Wakati wa BEMA kazi ya kila mtu aliyeokoka aliyoifanya katika kumtumikia Mungu itajaribiwa kwa moto ili ipate kufahamika dhawabu ipi atakayopata ( 1WAKORINTHO 3:12-15 ). Moto huu ni Mungu mwenyewe, Yesu Kristo ( KUTOKA 24:17; ISAYA33:14; WAEBRANIA 12:29 ). Kazi ya kila mtu itajaribiwa kwa kulinganisha na jinsi ambavyo Yesu Kristo mwenyewe angeifanya kazi hiyo kwa karama hizohizo alizopewa mtu yule.

 1. AINA ZA TAJI ZITAKAZOTOLEWA KWA WATAKATIFU.

Haitapendeza kabisa kumuona mtu ambaye hakupewa taji yoyote wakati alikuwa na muda wa kumfanyia kazi Mungu tofauti na yule mhalifu msalabani. Ni wajibu wetu kuwa na lengo la kupata taji zozote zifuatazo kwa gharama yoyote katika maisha ya wokovu.

 1. TAJI ISIYOHARIBIKA ( INCORRUPTIBLE CROWN ).

               1WAKORINTHO 9:23-25; 2TIMOTHEO 2:4-6 ,

Taji hii watapewa watakatifu ambao walifanya mambo yote kwa ajili ya injili ili kuishiriki pamoja na wengine. Walijizuia yote katika utoaji wao kwa ajili ya injili, walijizuia katika maombi yao pia walitumia vyote walivyonavyo, muda, ujuzi, vipawa, cheo chao, uwezo wao wote n.k; ili kuishiriki injili pamoja na wengine.

 1. TAJI YA KUJIONEA FAHARI ( CROWN OF REJOICING ).

1WATHESALONIKE 2:19; DANIELI 12:3,

Taji hii inaitwa taji ya kujionea fahari kwa sababu watakaoipata taji hii watang’ara kama nyota tofauti na wengine watakavyong’ara. Fahari yao itakuwa kubwa kuliko ya wengine. Mng’ao wao wa utukufu utakuwa mkubwa kuliko wengine. Taji hii watapewa wale waliowaleta WATU WENGI kwa Kristo kutokana na kushuhudia kwao au kuhubiri injili. Washuhudiaji wale waliozaa watoto wengi katika injili yao ya mtu kwa mtu au vinginevyo na wakawaongoza mahali ambapo watakuzwa kwa mafundisho na kuwa watenda haki.

 1. TAJI YA UZIMA ( CROWN OF LIFE )   YAKOBO 1:12.

Taji hii ni kwa wale waliopita katika mateso au mitihani mikubwa ya maudhi na kuchukiwa kwa ajili ya Kristo wakashinda. Hawakupenda maisha yao hata kufa               ( UFUNUO 12:11; MATHAYO 5:11-12; WAEBRANIA 11:24-26; ZABURI 129:2 ).

 1. TAJI YA HAKI ( CROWN OF RIGHTEOUSNESS ).2 TIMOTHEO 4:6-8

( a ). Taji hii ni kwa wale waliopenda kufunuliwa kwake Yesu Kristo. Wakati wote moyoni walisema “amina; na uje Bwana Yesu”. Walikuwa katika utakatifu wakati wote. Kila neno walilojifunza walilitendea kazi. Kwao hakukuwa na kurudirudi nyuma na kwenda duniani kwanza, halafu wakaendelea na wokovu kidogo, hivyo hivyo mpaka alipokuja Yesu akawakuta katika hali ya kutubu.

( b ). Taji hii pia ni kwa wale wote waliowatendea mema ADUI ZAO ( LUKA 6:34-36 )

 1. TAJI YA UTUKUFU ILE ISIYOKAUKA ( CROWN OF GLORY ).

             1 PETRO 5:2-4; MATAHYO 10:41-42.

( a ). Taji hii watapewa wachungaji, walimu, au watumishi wa Mungu wanaojitaabisha kuwafundisha wengine na kuwalea kwa njia zozote-Kuwafundisha kanisani na kuwapa huduma za kichungaji, kuandika vitabu au tracts au mandishi yoyote yanayowasaidia watu wengine kiroho.

( b ). Taji hii watapewa wale ambao wanachukua muda wao kuwafundisha watoto wachanga wengi wa kiroho mpaka wanakua. Namna yoyote ya kumsaidia mtu kujifunza, itapata dhawabu hii-Kumwazima au kumpa vitabu au kaseti ( kanda ) za mafundisho mwenzio, kumpa nauli aende kwenye mafundisho, kazi ya kuhudumia kanisani- Kubeba watoto au kufanya lolote ili watu wawe na raha ya kujifunza n.k.

( c ). Taji hii watapewa wale ambao wanawahudumia mitume, manabii, wainjilisti, wachungaji na walimu ili wapate urahisi wa kuzifanya kazi zao.

     5: HARUSI YA MWANAKONDOO.

Watu waliookoka wanaishi katika utakatifu, wanaitwa BIKIRA SAFI WA KRISTO ( 2 WAKORINTHO 11:2 ) na pia BIBI ARUSI WA KRISTO ( YOHANA 3:29 ). Baada ya kupewa taji, Yesu atatufanyaia karamu kubwa ya kutupongeza. Hii ndiyo karamu ya  Arusi ya MwanaKondoo ( UFUNUO 19:7-9 ). Hii itafanyika katika kipindi hichohicho cha miaka saba wakati huku duniani wako katika Dhiki Kuu.

     6  JINSI YA KUJIWEKA TAYARI KUYASHIRIKI HAYA YOTE.

( a ). Kuwa miongoni mwa watakatifu ( WAEBRANIA 12:14 ).

( b ). Kuifanya kazi ya Mungu kwa bidii na nguvu zote ( MHUBIRI 9:10; YOHANA     4:34-36; WARUMI 12:11; YOHANA 9:4; 1WAKORINTHO 7:29-35; 9:17 ).

         Ni sifa ipi ya kutuwezesha kuingia mbinguni?  Ni utakatifu (WAEBRANIA 12:14).  Ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge (UFUNUO WA YOHANA 21:27).  Kinyonge ni kipi?  Ni yule anayetenda dhambi.  Huyu ni mtu asiyefaa, ni mnyonge!  Je, wewe ni mtakatifu?  Jibu ni la!  Maisha yako yamejaa dhambi, pamoja na kusema una dini; hivyo wewe pia ni mnyonge, hufai kuingia mbinguni. Ukitubu leo dhambi zako zote kwa kumaanisha kuziacha, na kuifuata njia ya Yesu Kristo, ndipo utakapopata rehema ya kuingia mbinguni (MITHALI 28:13;  YOHANA 14:6).  Je, uko tayari kutubu sasa ili upate rehema hii?  Najua uko tayari.  Basi fuatisha sala hii ya toba kwa dhati kutoka moyoni;  Mungu Baba asante kwa ujumbe huu.  Hakika mimi ni mnyonge, mwenye dhambi.  Sistahili kuingia mbinguni. Natubu dhambi zangu zote kwa kumaanisha kuziacha.  Kuanzia leo nataka niifuate njia ya Yesu Kristo.  Bwana Yesu niwezeshe.  Asante kwa kunisikia katika Jina la Yesu.  Amen.  Mpendwa msomaji umekubaliwa kuingia mbinguni.  Ili uzidi kudumu katika utakatifu mpaka siku ya kuiaga dunia hii, hakikisha unahudhuria mafundisho katika Kanisa linalohubiri wokovu.  MUNGU AKUBARIKI !!!

         Masomo ya matukio ya mwisho wa Dunia. Unaweza kuingia kwenye link ya kila somo.
1. KUNYAKULIWA KWA KANISA
https://davidcarol719.wordpress.com/2013/01/02/kunyakuliwa-kwa-kanisa/
2. DHIKI KUBWA
https://davidcarol719.wordpress.com/dhiki-kubwa/
3. TAJI KWA WATAKATIFU NA HARUSI YA MWANAKONDOO
https://davidcarol719.wordpress.com/2013/02/10/taji-kwa-watakatifu-na-harusi– ya-mwanakondoo/
4. KUJA KWA YESU KRISTO MARA YA PILI DUNIANI NA VITA VYA HAR-MAGEDONI
https://davidcarol719.wordpress.com/2013/02/10/kuja-kwa-yesu-kristo-mara-ya-pili-duniani-na-vita-ya-har-magedoni/
5. MIAKA 1,000 YA UTAWALA WA YESU KRISTO DUNIANI NA VITA VYA GOGU NA MAGOGU
https://davidcarol719.wordpress.com/miaka-1000-ya-utawala-wa-yesu-kristo-duniani-na-vita-vya-gogu-na-magogu/
6. UFUFU WA WAFU
https://davidcarol719.wordpress.com/187-2/
7. JEHANUM YA MOTO
https://davidcarol719.wordpress.com/jehanum-ya-moto/
8. KITI CHA ENZI KIKUBWA CHEUPE CHA HUKUMU
https://davidcarol719.wordpress.com/229-2/
9. MBINGU MPYA NA NCHI MPYA
https://davidcarol719.wordpress.com/mbingu-mpya-na-nchi-mpya/

                                                          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         

Zipo Baraka nyingi kwa yeyote atakaye “share “ ujumbe huu katika Facebook ,Twitter n.k kwa ndugu, jamaaa na marifiki ili nao wapate nafasi ya kusoma ujumbe huu na kubarikiwa kama wewe ulivyo barikiwa. Kwasababu hii share ujumbe huu kwa kubonyeza neno“ share” lililopo chini ya “note” hii, kwa kufanya hivyo ujumbe huu utafika kwa watu wengi. Hakika, Baraka za Mungu zitakuwa nawe.

                                                         UBARIKIWE NA BWANA YESU!!!

By neno la uzima

UTHIBITISHO WA UTATU WA MUNGU

ZACHARY KAKOBENeno la Uzima kutoka kwa  Askofu Zachary Kakobe        

Tovuti       : www.bishopzacharykakobe.org

Facebook : www.facebook.com/bishopkakobeministries

Youtube   : www.youtube.com/user/bishopkakobe

SOMO:  UTHIBITISHO WA UTATU WA MUNGU

Hatuna budi kila mmoja wetu kutambua kuwa tunaishi katika nyakati za hatari. Nyakati tulizonazo zinaitwa nyakati za hatari kutokana na watu wengi watakaojitenga na imani wakisikiliza mafundisho ya mashetani na roho zidanganyazo-  1TIMOTHEO 4:1;            2 TIMOTHEO  3:1; 2TIMOTHEO 4:3-5.

Moja kati ya mafundisho yaliyo kinyume na imani ni kukana utatu wa Mungu. Kwa mfano kusikiliza mafundisho ya mashahidi wa Yeheva na mahubiri mbalimbali ya akina William Brauham yanayodai kuwa hakuna UTATU wa Mungu bali Yesu ndiye Baba, Mwana na Roho mtakatifu. Pamoja na kwamba alianza vema huduma hii lakini hatimaye akakengeuka. Kwa hiyo somo hili ni la msingi mno kwa kila mkristo ili kuishindania imani waliyokabidhiwa watakatifu mara moja tu-YUDA 1:3.

Somo hili limegawanywa katika vipengele sita ( 6 ) vifuatavyo:-

 1. 1.      MAFUNDISHO NA ROHO ZIDANGANYAZO KUHUSU UTATU WA MUNGU
 2. 2.      NAFSI TATU ZA MUNGU KATIKA BIBLIA
 3. 3.      UTHIBITISHO KUWA YESU SIYO BABA
 4. 4.      USIBITISHO KUWA YESU SIYO ROHO MTAKATIFU
 5. 5.      UTHIBITISHO KUWA ROHO MTAKATIFU SIYO BABA
 6. 6.      KURIDHIKA NA YALE TULIYOFUNULIWA

         Kipengele cha kwanza. ( 1 )

1. .MAFUNDISHO NA ROHO ZIDANGANYAZO KUHUSU UTATU WA MUNGU

 1. Mafundisho ya watu wanaofundisha kwamba Yesu ndiye Baba na Roho mtakatifu yanayotokana na William Brauham yanayofundisha kwamba hakuna UTATU ni kwa sababu eti hakuna neno katika biblia lililo andikwa utatu, ndiyo maana utaona wakikurupuka na kusema hakuna utatu. Sawa lakini hata neno biblia halipo katika kitatu cha Biblia., kwa hiyo hilo halitufanyi kutokuwepo katika neno Biblia. Neno Biblia ni neno la kiyunani lenye maana ya mkusanyiko wa vitatu vya Mungu. Neno hili linatusaidia maneno mengi ya kuweza kuelewa. Vivyo hivyo UTATU wa MUNGU au kwa lugha ya kiingereza TRINITY , maana yake watatu  katika mmoja. Wakizungumzia sahihi UTATU WA MUNGU, yaani NAFSI TATU.
 2. MUNGU MMOJA, BWANA MMOJA.

Maandiko yanaeleza kuhusu Mungu mmoja-MALAKI 2:10, Bwana mmoja-KUMBUKUMBU 6:4-5. Hayo ndiyo yanayotumiwa kupinga utatu. Neno la kiebrania ACHAD ndilo linalotumika badala ya MMOJA katika mistari hii na lina maana ya MMOJA katika UMOJA. Neno hili linatumika pia katika kitabu cha ( MWANZO 2:24; MATHAYO 19:5-6 ) Hapa tuna picha ( kitu) kamili kwamba wawili kuwa mmoja ingawa bado ni nafsi mbili tofauti. Neno hili tena tunalikuta katika MWANZO 11:6, “Watu hawa wengi Taifa moja”. Vilevile katika kitabu cha WAEFESO 2:14, “Yeye aliyetufanya sisi sote tuliokuwa wawili kuwa mmoja”. Hapa anazungumzia kanisa yaani watu watu mamilioni ambao katika Yesu tu Umoja. Wote tumeunganishwa lakini  bado nafsi ni nyingi tofautitofauti, ni MMOJA katika UMOJA..

                 Kipengele cha pili ( 2 

2.NAFSI TATU ZA MUNGU KATIKA BIBLIA

   Katika MWANZO 1:1, tunaona hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Neno hili kwa kiebrania linaitwa ELOHIM Mwenye nguvu. Neno hili linatajwa katika Agano la kale pekee yake mara elfu mbili mia saba ( 2700 ). Sasa tuaangalia mifano ya matumizi ya dhahiri yanayoonyesha wingi katika UMOJA wa Mungu. MWANZO 1:26; MWANZO 3:22; MWANZO 11:5-7, wingi huo unaojitokeza pia katika kila kitabu cha Agano Jipya

 1. IFUATAYO NI MISTERI AMBAYO MAHALI PAMOJA WAMETAJWA, BABA, MWANA, ROHO MTAKATIFU, IKIONYESHA WAZI KUWA NI NAFSI TATU TOFAUTI.

( MATHAYO 3:16-17; MATHAYO 28:19; YOHANA 14:16-17; MARKO 1:10-11; LUKA 1:32-35; LUKA 24:49; MATENDO 1:7-8; MATENDO 7:55-56; MATENDO 10:38-40; WAEFESO 3:14-17; 1WATHESALONIKE 1:1-5; 1PETRO 1:2-3; 1YOHANA 5:7-8; YUDA 1:20-21; UFUNUO 1:4-6 ).

 1. Ifuatayo tena ni mistari ambayo mahali pamoja  wametajwa Baba na Mwana au

Baba na Roho Mtakatifu au Mwana na Roho Mtakatifu ikionyesha wazi kuwa ni nafsi tatu tofauti. ( MARKO 13:32; YOHANA 1:18; YOHANA 5:17, 19-23; 1 WAKORINTHO 1:4; 1 WAKORINTHO 2:10; 1WAKORINTHO 1:2-3; WAGALATIA 1:1-4; WAFILIPI 1:1-3; WAFILIPI 1:2; WAFILIPI 2:9-11; WAKOLOSAI 1:2-3; WAKOLOSAI 3:1;  1WATHESALONIKE 3:13; 2WATHESALONIKE 1:1-2; 2WATHESALONIKE 2:16; 1TIMOTHEO 1:2; 2TIMOTHEO 1:2; 2TIMOTHEO 4:1; TITO 1:4; WAFILIPI 1:3; WAEBRANIA 1:5; WAEBRANIA 13:20; YAKOBO 1:1; 2YOHANA 1:3; UFUNUO 2:7; UFUNUO 21:22-23; UFUNUO 22:1-3 ).

                             Kipengele cha tatu. ( 3 )

3.UTHIBITISHO KWAMBA YESU SIYO BABA.

Kwanza kabisa Yesu alisema “aliyeniona mimi, amemuona Baba” ( YOHANA 14:9 ).

Kwa hiyo hatuna budi kuwa makini na mafundisho potofu yanayotafsiri mstari huu wa

9. Hapo Yesu anatufundisha tabia aliyonayo Baba ndiyo aliyonayo Mwana ( YESU ).

Kwa msingi huo tu  kujifunza alivyo Yesu tunajifunza alivyo Baba. Kwa maana Yesu        ni chapa ya nafsi ya Baba katika tabia ( WAEBRANIA 1:3 ). Ni mfano wa Baba ambaye Filipo hakuuona hapa Duniani ( WAKOLOSAI 1:15 ). Kwa hiyo Yesu ni sura yake Baba ( 2 WAKORINTHO 4:4 ).

A. ZIPO SABABU ISHIRINI ( 20 ) ZINAZOTHIBITISHA KWAMBA YESU SIYO BABA

 1. Baba alikuwa mbinguni wakati Yesu alikuwa Duniani (MATHAYO 5:48 )
 2. Yesu alisema atakaye mkiri yeye atamkiri mbele ya Baba yake wa mbinguni
 3. 3.      Yesu alimshukuru Mungu wa mbinguni kwa yale waliofunuliwa akiwa duniani       ( MATHAYO 11:25 )
 4. Mungu Baba ni Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo na siyo kwamba Yesu Kristo ni Baba kwake mwenyewe ( 2 WAKORINTHO 2:3; WAEFESO 1:3; 1PETRO 1:3; YOHANA 17:1, 5 ).
 5. Mifano ya Yesu inamtofautisha yeye na Baba ( YOHANA 15:1 ). Yesu ni Mzabibu na Baba ni Mkulima.
 6. Yesu anatufundisha kumwomba Baba kupitia kwake  YESU na siyo kumwomba Yesu moja kwa moja ( YOHANA 16:23,26 ).
 7. Yesu alisema kwa unyenyekevu hajui siku wala saa ya kuja tena, bali ajua Baba      ( MARKO 15:32 )
 8. 8.      Baada ya Yesu kupaa Stefano alimuona amekaa mkono wa kuume wa Mungu Baba ( MATENDO 7:56 ).
 9. Yesu aliweka roho yake mikononi mwa Baba na siyo mwa Yesu ( LUKA 23:46 )
 10. Petro, Yakobo na Yohana wakiwa pamoja na Yesu duniani walimsikia Baba akizungumza kutoka mbinguni (MATHAYO 17:5, 2PETRO 1:16-18 ).
 11. Hata baada ya kufufuka kwa Yesu alisema napaa kwenda kwa Baba                        ( YOHANA 20:17 ).
 12. Baada ya kupaa bado anamtaja Baba hukohuko ( UFUNUO 2:27 ).
 13. Yohana mbatizaji alimfahamu Baba hakumfahamu YESU ( YOHANA 1:31-34 ).
 14. 14.  Yesu ndiye aliyekufa pale msalabani na wala siyo Baba ( 1WAKORINTHO 15:3 ).
 15. Yesu alikuja kufanya mapenzi ya Babake na wala  si Baba ( YOHANA 5:30 )
 16. Mafunzo ya Yesu si yake bali ni ya Baba yake aliyempeleka ( YOHANA 7:16 ).
 17. Yesu alikuwa anampendeza Babake aliyempeleka ( YOHANA 8:29 ).
 18. 18.  Yesu ni njia ya kwenda kwa Baba ( YOHANA 6:37; YOHANA 14:6 ).
 19. Katika ( YOHANA 14:1-10 ), Yesu anajitofautisha na Baba yeke mara sita ( 6 ).

1. Mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. 2. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. 3. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia yangu mimi  4. Mngalimjua Baba, mngalinijua mimi. 5. Mngalinijua mimi, mngalimjua na Baba.  6. Baba yu ndani yangu nami ndani yake.

    20. Baba, Mwana, Malaika hata Pepo wachafu wote wanamtukuza Yesu kuwa  ni    Mwana wa MUNGU.

                                    Kipengele cha nne ( 4  )

3.UTHIBITISHO KUWA YESU SIYO ROHO MTAKATIFU

Mafundisho yanayosema kwamba Yesu  ndiye Roho Mtakatifu siyo ya KWELI.

Kuna sababu sita ( 6 ) zinazothibitisha kuwa Yesu siyo Roho Mtakatifu. Nazo ni :

 1. Ilimlazimu Yesu aondoke ili Roho Mtakatifu aje ( YOHANA 16:5-7 ).
 2. Yesu alikwisha tolewa kabla ya Roho Mtakatifu ( YOHANA 3:16; YOHANA 7:39 ).
 3. Yesu Kristo alimtaja kwamba Roho Mtakatifu kuwa ni msaidizi mwingine siyo yeye Yesu ( YOHANA 14:16,26; YOHANA 15:26 ).
 4. Kumkufuru Yesu kuna msamaha lakini kumkufuru Roho Mtakatifu hakusameheki ( MATHAYO 12:31-32 )
 5. Watu wa Samalia walikuwa wamempokea Yesu lakini walikuwa hawajampokea Roho Mtakatifu ( MATENDO 8:5-25 ).
 6. Yesu alisema kuwa Roho Mtakatifu atanitukuza mimi na hata nena kwa shauri lake mwenyewe, atatwaa yaliyo yangu ( YOHANA 16:13-15 ).

Kipengele cha tano ( 5 ).

5.UTHIBITISHO KWAMBA ROHO MTAKATIFU SIYO BABA.

Pia wanaofundisha kuwa Roho Mtakatifu ni Baba siyo kweli ni mafundisho ya Uongo. Kuna sababu tatu ( 3 ) zinazothibitisha kwamba Roho Mtakatifu siyo Baba.

 1. Roho Mtakatifu alikuwa duniani wakati Baba alikuwa mbinguni                              ( MATAHYO 3:16-17 ).
 2. Roho Mtakatifu akitoka kwa Baba na kuja kumtia mafuta YESU ( LUKA 4:18; MATENDO 10:38 ).
 3. Yesu anatofautisha  kwamba atakayemwomba ni tofauti na Roho Mtakatifu           ( YOHANA 14:16 ).

                       Kipengele cha sita ( 6 ).

6.KURIDHIKA NA YALE TULIYOFUNULIWA .

Kwa mfano:-

A.  BABA anaitwa MUNGU    ( 1 WAKORINTHO 8:6 ).

B.  MWANA ( YESU ) anaitwa MUNGU  ( ISAYA 9:6; YOHANA 20:26-29 ).

C.  ROHO MTAKATIFU anaitwa MUNGU  ( MATENDO 5:3-4 )

Linganisha  ( 2 1 WAKORINTHO 3:16-17 ) na ( 1 WAKORINTHO 6:19-20 ), hii inathibitisha  kwamba hakuna Mungu watatu, kuwa kuna Mungu  mmoja tu katika UMOJA. Mfano YOHANA 17:21, akisema  Baba amesema  Mwana, akisema Mwana amesema Roho Mtakatifu akisema Roho Mtakatifu amesema Baba + Mwana hapa tunaona hawatofautishwi katika lolote tangu mwanzo hata milele. Hivyo hakuna haja kuwa na maswali juu ya UTATU, kwani ni mambo ya siri ya Bwana Mungu wetu            ( KUMBUKUMBU 29:29 ). Kwa maana hiyo kwa sasa tunaona kwa kioo cha jinsi ya fumbo ( 1 WAKORINTHO 13:12 ). Kama mtu akija kwetu au kwenu  haleti mafundisho ya UTATU tusimkaribishe, tusishirikiane naye ( 2YOHANA 1:10-11; WARUMI 16:17

Mpendwa msomaji, baada ya kusikia yote haya kutoka kwa nabii aliyetumwa kukuletea ujumbe huu, usifanye moyo wako kuwa mgumu.  Hii ni nafasi ya kipekee ya kuokoka.  Je, unajuaje kama utaamka kitandani baada ya kulala usiku wa leo?  Wakati uliokubalika wa wokovu ni sasa (2 WAKORINTHO 6:2).  Labda utaniuliza, ili uokoke, ufanyeje?  Jibu ni rahisi, kwa imani ukitubu dhambi zako kwa kumaanisha kuziacha, na kumwambia Yesu Kristo akusamehe, utasamehewa sasa hivi, na msamaha wa dhambi, huambatana na wokovu (LUKA 1:77).  Je, uko tayari kuokoka sasa hivi?  Najua uko tayari. Basi fuatisha sala hii kwa dhati toka moyoni, Mungu baba asante kwa kuniletea ujumbe huu.Natubu dhambi zangu zote, kwa kumaanisha kuziacha. Yesu Kristo nakuomba unisamehe dhambi zangu na kunipa uwezo wa kushinda dhambi na kuniokoa kutoka katika mateso ya moto wa milele. Asante, kwa kuniokoa katika Jina la Yesu.  Amen.  Tayari sasa umeokoka, na kwa hakika unakwenda mbinguni sasa, hata ukifa leo.  Ili uzidi kuukulia wokovu, hakikisha unahudhuria mafundisho katika Kanisa linalohubiri wokovu.  MUNGU AKUBARIKI !!!

                                     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                                                          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         

Zipo Baraka nyingi kwa yeyote atakaye “share “ ujumbe huu katika Facebook ,Twitter n.k kwa ndugu, jamaaa na marifiki ili nao wapate nafasi ya kusoma ujumbe huu na kubarikiwa kama wewe ulivyo barikiwa. Kwasababu hii share ujumbe huu kwa kubonyeza neno“ share” lililopo chini ya “note” hii, kwa kufanya hivyo ujumbe huu utafika kwa watu wengi. Hakika, Baraka za Mungu zitakuwa nawe.Endelea kutembelea blog hii kwa mafundisho mengine zaidi kutoka kwa Askofu Zachary Kakobe; WWW.davidcarol719.wordpress.com

                                                         UBARIKIWE NA BWANA YESU!!!

 

 

By neno la uzima

ABOUT THE FGBF CHURCH FOUNDER

 

about_the_founderThe International Revivalist website,

WWW.bishopzacharykakobe.org

Bishop Zachary Kakobe is the Founder and the General Overseer of the Full Gospel Bible Fellowship Church. He pastors a megachurch in Dar-Es-Salaam City, Tanzania,which is the Mother Church: and from there, he oversees more than 400 branch or daughter churches which he planted scatteredly across all the regions and districts of Tanzania mainland.

Bishop Zachary Kakobe is a Tanzania national, born on Monday, June 6, 1955 in Kibondo, Tanzania. His spiritual journey began on Easter Sunday, April 6, 1980 when he was born again at a Miracle Healing Indoor Crusade, which was conducted by a renowned National Evangelist in Tanzania, Bishop Moses Kulola, at the Tanzania Assemblies of God Church, Ilala Dar-Es-Salaam, pastored by Pastor Titus Mukama. On that evening, the Gospel message that was preached by Bishop Moses Kulola, made Zachary Kakobe to go forward to the pulpit for salvation. He went forward to the pulpit, weeping bitterly in public, and repented his sins with a real intention from the depths of his heart, to turn away from all sins and deceitful pleasures; and he accepted Jesus in his heart to be his personal Lord and Saviour. From that day on, his life was completely transformed. His wife and his friends who knew him before, testified that his life was changed. He was born again. He was a new creature in Christ. Shortly after, he made Tanzania Assemblies of God Church, Temeke, Dar-Es-Salaam, his local Church home. For a number of years after his conversion, he was a faithful member of this Church and his Pastor was the late Callist Masalu; who was a renowned Servant of God in Tanzania for more than four decades.

The founding of the Full Gospel Bible Felllowship Church is directly related to Kakobe’s call to ministry. Bishop Zachary Kakobe’s call to ministry, was paranormal; or to put it in simple terms, it came through a supernatural experience. In 1982, Jesus Christ came personally to his living room, on two different occasions, to deliver His message of calling him to ministry. On all occasions, Jesus came to the room in the early hours of the night, long before bedtime, when normal business was going on in the living room. In the first instance, Jesus knocked the securely locked door and before the door could be opened, he went through the door without opening it. When he entered the room, the living room lights went off without being turned off by anyone and His glory illuminated the room. He then took a seat and started by saying, “Fear not, I’m Jesus”, and then He said that he will be sending Kakobe to preach His Word.

He continued to say that Kakobe will be a shepherd of a large flock of sheep and he will tend and feed thousands of His sheep and lambs; moreover, he will oversee many other sheep flocks. At the same time he will preach the Gospel to multitudes, beginning in his Nation and in the later years, to greater multitudes in many Nations around the World with mighty signs and wonders following him wherever he goes to preach His Word. He spoke a lot of other things pertaining to God’s plan for Kakobe’s life and ministry, and finished by urging him repeatedly to be faithful to Him till the end so that he can see all these things come to pass in his ministry. After the concluding remarks, He didn’t give any room for discussion. He departed through the same door, in the same manner, and immediately the room lights went on again.

Surprisingly after receiving this message, Kakobe responded negatively to the call of Jesus Christ. In a heart to heart discussion with his wife Hellen, Kakobe told her, “I’m sorry, I can’t be a Crusade preacher or a Pastor. I’m not interested at all in this kind of ministry. I’m only interested in becoming a big businessman and using my money to further the Gospel of Jesus Christ. Nothing more, nothing less!” At this particular time, Kakobe was involved in the ministry of helps in his church, the Tanzania Assemblies of God. He helped the National Evangelist, Bishop Moses Kulola, to start a tape ministry and was using his electronic equipment to record his Gospel messages and distribute the sermon tapes to a wider audience, at his own costs and expenses. He had a burden to spread the Word through the Sermon tapes of Bishop Kulola.

He was also a partner in Bishop Kulola’s ministry. He was burdened to give his all, to the Gospel of the Kingdom. He had absolutely no interest in becoming a Crusade preacher. At his Assemblies of God Church home, he didn’t have any preaching or teaching assignment. He was just an ordinary member of the Church. He told his wife, “If Jesus gives me a chance to respond to His call, my answer will be, I’m not interested in becoming a Pastor or a Crusade Preacher; and I will ask Him to give me power to get wealth; so that I can offer a bigger support to the Preachers of the Gospel.”

A couple of months later, that same year; Jesus came again to Kakobe’s residence, in more or less, the same way. On this occasion of His second visit, He took a shorter time elaborating on God’s plan for Kakobe’s life and ministry, but this time with greater emphasis; and then He concluded by saying that it will take a much longer time for Him to come again in this manner, and thereafter He departed.

Did this second visit of the Lord bring positive developments in Kakobe’s response to the call? Not at all! Kakobe continued with the same stand for a number of years, without relenting. Then came the year 1987, in November, when the Internationally renowned Evangelist, with the heart for Africa, Reinhard Bonnke, held an evangelistic Crusade in Dar-Es-Salaam, Tanzania. That Crusade attracted multitudes of people, coming from all over the Nation. Kakobe was one of the ushers of that Crusade. On the last day of the Crusade, there was a great move of the Spirit of God. Thousands of people decided for Christ, and many miracles occurred. As the preacher was winding up with words of farewell, Kakobe took a little time to think about the masses of people, the numerous decisions for Christ and the miracles that occurred, which had greatly glorified Jesus in the City and the nation at large.

While he was thinking about these things, the two visits of Jesus in his living room, five years back, came fresh in his mind, and suddenly, he heard a small still voice speaking in his heart saying, “Son, the preacher is now saying farewell to the multitudes, who then, will continue to glorify My Name, after his departure?” After this voice, what happened? In his own words, Kakobe tells the story, “This voice broke my heart within me, and all my bones shook. I was helpless. When the multitudes sang joyfully songs of praise in conclusion of the Crusade, I couldn’t sing with them, but instead, I wept bitterly and cried at the top of my voice. I repented of my stubborn disobedience to the call of my Lord, thanked Him for being patient with me and surrendered my will to His will, and said, Here am I Lord, use me as You will. Then the Spirit of the Lord came mightily upon me and I was suddenly filled with Holy Ghost power, boldness, faith and an inward intense desire to preach the Word and pray for the sick and needy. I just couldn’t wait another single day to preach His Word in Miracle Healing Crusades!”

After the necessary spiritual preparations, then the day came. That was August 3, 1988; when Kakobe started his preaching journey. With his evangelistic team, the Gospel Evangelistic Team (GET), he went upcountry to start a series of Miracle Healing Crusades, on the invitation from various Pentecostal churches. He conducted a total of ten Open air Crusades in Tanga, Kilimanjaro, Tabora, Mbeya, Coast and Dar-Es-Salaam regions, in Tanzania. Commenting on the success of these Crusades, one Senior Pastor said, “These first ten Crusades in his ministry have confirmed his calling.” In all these Crusades, the attendance was far above average. Hundreds of people decided for Christ, in each Crusade; and phenomenal miracles occurred.

Kakobe’s last Crusade, among the ten; was done at Kijitonyama Pentecostal Church grounds in Dar-Es-Salaam. That was late February 1989. After this Crusade, he took some time to communicate with all the host Pastors of the ten Crusades, in order to find out, if serious intensive follow up on the new converts who decided for Christ, in these Crusades, had been done thoroughly after the Crusades. His interest, right from the start, was not only to bring forth fruit in the Crusades, but to make sure his fruit remained; because he had conviction in his heart that this is the will of the Father (JOHN 15:16; 1 THESSALONIANS 3:5,8). In the assessment of the work done, he found to his dismay, that most of the host Pastors hadn’t taken keen interest in doing follow-up on the new converts. They somewhat considered Miracle Healing Crusades, more or less, as mere entertainment. In fact, some of them took their holidays immediately after the Crusades. This evaluation made Kakobe to seek the face of God seriously, and inquire of Him whether he should continue in that direction, or otherwise. After praying for about one and a half months, the Lord clearly directed him to start a Church so that he could go and bring forth fruit and see to it that the fruit remains. Then Kakobe inquired of Him what name should the Church bear, and the Lord gave him the name. In his own words, Kakobe elaborates, “The Lord answered me and said, “Write the name”, and I took up a pen, ready to write the name. Then He mentioned the name loud and clear, “FULL GOSPEL BIBLE FELLOWSHIP”, and I wrote it down.”

Thereafter, in mid April 1989, he gathered 13 young converts and camped in his residential house at Kijitonyama, Dar-Es-Salaam; for an intensive two-week Bible Study course. Then on Sunday, April 30, 1989; he started the first Full Gospel Bible Fellowship Church Sunday Worship Service with the 13 faithfuls, at Jamhuri Primary School in Mnazi Mmoja area, Dar-Es-Salaam. So the Word of the Lord spoken to Kakobe, was fulfilled. Kakobe was now a Pastor, and more was yet to come! Having also in mind the training of Pastors, a few months later, he started Bible classes towards the cause.

From this humble beginning, to date, the Church in Dar-Es-Salaam has grown into a megachurch and Kakobe has personally trained and sent out into the Lord’s fields, more than 700 Pastors. On Sunday, March 7, 1993; he ordained the first batch of 28 Pastors (19 Pastors and 9 Assistant Pastors); and commissioned them to open up the first 19 branch or daughter Churches, in all the then 19 regional headquarter towns in Tanzania Mainland and thereafter, succeeding Pastor Ordination Services were held on Sunday, March 3, 1996; Sunday, December 21, 1997; Sunday, January 17, 1999; and Sunday, January 30, 2000. In these succeeding Ordination Services, hundreds of Pastors were ordained and sent out to open up branch churches in all district headquarter towns: and also in other small towns and villages. By February 2000, Kakobe had already planted more than 400 branch or daughter Churches, scattered across all the regions and districts of Tanzania Mainland. Currently, Bishop Zachary Kakobe pastors the megachurch in Dar-Es-Salaam, which is the Mother Church, and from there he oversees all the 400-plus branch or daughter churches in Tanzania; fulfilling the Word of the Lord who said that he would be a Shepherd of a large flock of sheep and he will tend and feed thousands of His sheep and lambs, and moreover he will oversee many other sheep flocks.

It is also good to note that, Jesus said that Kakobe would preach the Gospel to multitudes, beginning in his Nation and in later years to greater multitudes in many Nations around the World with mighty signs and wonders following him wherever he goes to preach His Word. This Word of the Lord has also been fulfilled. Let alone the ten Open-air Miracle Healing Crusades that he did before founding the Full Gospel Bible Fellowship Church, Kakobe has continued to do lots of Open-air Miracle Healing Crusades after the founding of the Church. Over the years, Kakobe has done hundreds of Open-air Miracle Healing Crusades across his native country, Tanzania; not to mention, hundreds of Indoor Miracle Healing Church Services. Multitudes of people have been attracted to his Miracle Healing Crusades and mighty signs and wonders have been accompanying his preaching of the Word wherever he goes to minister.

For example, in the year 2007 alone, he did a total of 211 Open air Miracle Healing Crusades, in 211 different Cities, towns and villages; scattered across all the regions and districts of Tanzania mainland, in a period of 256 days only; starting from January 5, 2007 at Mlali Village, in Morogoro Rural; and ending on September 17, 2007 at Ngerengere Village, in Morogoro Rural. In some of these days, he did three Crusades per day, in three different towns or villages; one Crusade in the morning, the following in the afternoon, and the last one in the evening; and in some days he did two Crusades in two different towns or villages, each day.

All in all, within this period of 256 days, he did three Crusades each day for 10 days; two Crusades each day for 53 days and one Crusade daily for 75 days. So the total number of “Crusade days”, if you like; were 138 only and the remaining days were used in moving from one area to the other, and also pastoring the Mother Church, in Dar-Es-Salaam. He did these Crusades not only in big towns and Cities, but also in the remotest villages across the Country where no Crusade had ever been held before. From Mahurunga Village in Mtwara Rural District in the South East, near the Tanzania Mozambique border (July 28, 2007); to Wampembe Village in Nkasi District in the South West, on the shores of Lake Tanganyika (May 28, 2007); and from Bwisya, Ukara Island in the North West (May 12, 2007); to the Duga Maforoni Village in the North East, near the Horohoro, Tanzania Kenya border (August 16, 2007) and from Kabanga Village in the West at the Tanzania Burundi border (May 16, 2007); to Kilindoni, Mafia Island in the East (June 28, 2007), and from Njani Marikanda Village in Arumeru District (March 26, 2007) and Loliondo (March 30, 2007), both in the North; to Mpwayungu Village in Chamwino District, in the Central area (March 12, 2007); and to Tunduru, in the South (July 30, 2007).

On the International scene, Bishop Zachary Kakobe is also an International Revivalist who reaches out to other Nations of the World with the Gospel of Jesus Christ, through his international ministry, namely, Bishop Zachary Kakobe International Ministries (BZKIM) which is registered and based in U.S.A. Through this international ministry, he reaches out to the uttermost parts of the earth by working in partnership with the Global Body of Christ, empowering, equipping and supporting the local churches in the various Nations of the World, to fulfill their mission. Bishop Zachary Kakobe has done a number of Miracle Healing Crusades in various countries around the world. Great multitudes have been attracted to these Crusades and mighty signs and wonderskakobe na mama kakobe have accompanied his preaching of the Word. Among these countries are: Korea, India, Burundi, Kenya, Congo (D.R.C), Zambia, Sri-Lanka; and the list goes on!

Bishop Zachary Kakobe is the husband of one wife, Hellen. They got married on December 11, 1979; and together they have four children.

By neno la uzima

UPCOMING EVENT: BISHOP ZACHARY KAKOBE MIRACLE HEALING CRUSADE IN TORONTHO, CANADA.

REVIVALISTUPCOMING EVENT: BISHOP ZACHARY KAKOBE MIRACLE HEALING CRUSADE IN TORONTO, CANADA. Venue/Date: REXALL CENTRE – TENNIS CANADA (International Tennis Stadium) – June 20 – 23, 2013.

Have you been eager to see genuine Biblical Miracles of old in this generation? If so, then your dreams and visions have come to pass. Here comes the massive Revival wave! Make plans early to attend the four-day Bishop Zachary Kakobe Miracle Healing Crusade that will be held from June 20 through June 23, 2013 in Toronto, Canada, at the Rexall Centre – Tennis Canada (International Tennis Stadium). The Stadium is located at: 1 Shoreham Dr., Suite 100, Toronto, ON, M3N 3A6. http://www.tenniscanada.ca/rexall/

Here is Bishop Zachary Kakobe’s Word of Welcome to you, in his own words, “Are you a skeptic or a cessationist? Do you believe that the age of miracles is past and modern day miracles are mere hoaxes and mass hallucinations? If so, I cordially invite you to come to the Toronto Miracle Healing Crusade, and your mind-set will change as you see Biblical miracles of old, with your very own eyes! I preach the same Jesus who was preached by the Apostles of the Early Church, the Jesus who is alive and well and who does not change; whose Ability and creative Power remains the same yesterday, and today, and forever. I preach Him who performs miracles, now and always, without a shadow of a doubt! And to every one of you, come one, come all; and enjoy freely the Biblical physical miracles of old, and most important of all, the miracle of Salvation. See you in Toronto!”

This event is free and open to the public. For further information about this event, click this event link https://bishopzacharykakobe.org/en/events/upcoming-events You can also get a glimpse of the miracles in Bishop Zachary Kakobe’s ministry, by checking out the Video Clip titled, “KAKOBE: KOREA LADY 8 YRS IN WHEELCHAIR INSTANTLY HEALED” on our YouTube Channel by following this link http://www.youtube.com/watch?v=5GS24NjnRgE You can also play the Video right here on this Page, by clicking on the “Play” icon on the image below. This Video Clip will only take 4 minutes and 50 seconds of your time. GOD BLESS YOU!

BIG CRUSADE 4

BIG CRUSADE 2WEBSITE: WWW.bishopzacharykakobe.org

By neno la uzima

KIUMBE ASIYE KUWA WA ASILI

ZACHARY KAKOBENeno la Uzima kutoka kwa  Askofu Zachary Kakobe        

Tovuti       : www.bishopzacharykakobe.org

Facebook : www.facebook.com/bishopkakobeministries

Youtube   : http://www.youtube.com/user/bishopkak

SOMO:  KIUMBE ASIYE KUWA WA ASILI

Ni kawaida kabisa siku hizi  za sasa kuwakuta watu wanajiita  wameokoka wakiwa wavuta sigara, wachaza rapu n.k. Katika midoo yao  watakuwa wanasema hawa au wale ni mataifa lakini cha kushangaza  na wao wenyewe wanafanana nao. Hao wanaojiita wameokoka, utakuta wanachukuliwa na kila uovu na tama za kidunia. Kama vile Mapambo, kusuka nyele, kupaka rangi midomo na nyusi, wanja, kuvaa wigi n.k.

                          ( WARUMI 1:21-24 )

     “Kwa sababu , walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru; bali walipotea katika uzushi wao, na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Wakijinena kuwa wenye hekima walipumbazika; wkaubadili utukufu wa Mungu asiye na uharibifu kwa mfano wa sura ya binadamu aliye na uharibifu, nay a ndege, nay a wanyama, nay a vitambaavyo. Kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tama za mioyo yao, waufuate uchafu, hata wakavunjiana heshima miili yao”

      Kama wangetokea wanafunzi wa Yesu wa kanisa la kwanza  wangewashangaa  sana kuwakuta katika hali hiyo. Tatizo kanisa limekuwa mbali na mafundisho ya msingi kwa mtu baada ya kuokoka.  Kama ilivyo kwa mtoto mchanga anapozaliwa hunyweshwa maziwa vivyo hivyo na kwa mtoto mchanga kiroho ( aliyezaliwa mara ya pili ) anapaswa kulishwa kufundishwa mafundisho ya kumfanya awe kielelezo na nuru ya ulimwengu.

      Mwanadamu anapozaliwa  kutoka katika tumbo la binadamu anaitwa “mwanadamu wa tabia ya asili au  kiumbe wa asili. Mwanadamu wa tabia ya asili hawezi kulipokea Neno la Mungu. Hawezi kuyapokea maneno ya roho au ya rohoni..

                          ( 1 WAKORINTHO 2:14-15 )

Basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu; maana kwake huyo ni upuuzi, wala hawezi kuyafahamu,  kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Lakini mtu  wa rohoni huyatambua yote, wala yeye hatambuliwi na mtu”.

      Mtu wa tabia ya asili  akiambiwa usiibe yeye anasema bila  kuiba nitaishije ?  Neno  linakataza kunywa  mvinyo ( pombe ) lakini yeye atakataa kulipokea neno hilo  

                           ( MITHALI 23:20 ).

Usiwe  miongoni mwao wanywao mvinyo; ………………………”

      Mwanadamu wa tabia ya asili hawezi kulipokea neno la maungu.

Ukimfundisha mtu mwenye tabia ya asili kuhusiana na uvaaji wa mapambo na kumwambi ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Yeye anasema nisipojipamba , nitawezaje kupendeza.        ( 1 PETRO 3:3-5; 1 TIMOTHEO 2:9-10 )

      Katika 1 PETRO 3:3-5  “Kujipamba kwenu, kusiwe kujipamba kwa nje, yaani, kusuka nywele; na kujitia dhahabu, na kuvalia mavazi, bali kuwe utu wa moyoni usioonekana , katika mapambo yasiyoharibika; yaani, roho ya upole na utulivu, iliyo ya thamani kuu  mbele za Mungu. Maana hivyo ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani, waliomtumaini Mungu, na kuwatii waume wao”.

Neno mavazi linazungumzia mavazi ya mapambo ( subject matter ni mapambo )

      Katika 1 TIMOTHEO 2:9-10 ‘Vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri, pamoja na adabu nzuri, na moyo wa kiasi; si kwa kusuka nywele, wala kwa dhahabu na lulu, wala kwa nguo za thamani; bali kwa matendo mema, kama iwapasavyo wanawake wanaoukiri uchaji wa Mungu”.

      Watachukuliwa na kila kiitwacho cha dunia  kwa sababu wao ni wa asili ya dunia

                                 (  YOHANA 3:31 )

“Basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini,, Ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli”.

Mambo ya kidumia yapo hata makanisani.  Rapu nje ya kanisa na rapu hiyo hiyo tena ipo ndani ya kanisa, taarabu, ngwasuma, twangapepeta n.k, zote zieingizwa kanisani hivi karibuni. Kama wangekuja Mitume wa kanisa la kwanza wangelishangaa kanisa la leo linalotetea hayo yote na kusema hayana tatizo lolote kiroho.                                             Si kila mtu anayejiita  Mtume, Nabii, Mchungaji ambaye  ni wa kweli.

            ( 2 PETRO 2:1, UFUNUO 2:2 )

Watoto wa Mungu hawatendi dhambi ( 1YOHANA 3:4-10 ), atendaye dhambi ni wa Ibilisi. Kitu kilichokuwa kizuri  duniani  Paulo alikihesabu kama mavi  baada ya kuokolewa ( WAFILIPI 3:7-8 ). Wokovu wa sasa kwa waliowengi ni wokovu mamboleo ambao unakwenda na wakati. Unaweza kuona jinsi Makanisa ya Kipentekoste yalivyobadilika sana ukilinganisha na miaka ya 1970 na 1980. Wachungaji na walimu wa neno la Mungu wengi wameshauacha msingi wa neno la Mungu na wanafundisha mafundisho manyonge na laani ambayo hayawezi kuwabadilisha watu na kuwafanya wawe nuru ua ulimwengu. Yeye aliye wa Mungu huyasikia maneno ya Mungu ( YOHANA 8:47 ),”………… Hivyo ninyi  hamsikii kwa sababu ninyi si wa Mungu”. Tunapaswa kujithibitisha  na siyo kujifariji kuwa tunaenda mbinguni na huku tukijua tunafanya yasiyotupasa kufanya ( 2 WAKORINTHO 13:5 )

Wana wa kuasi ( WAEFESO 5:6 ) Mtu asiwadanganye kwa maneno yasiyo na maana;  2:kwa kuwa kwa sababu ya hayo hasira ya Mungu huwajia wana wa uasi”.( WAEFESO 2:1-3 ) “Nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu  ambazo mliziendea zamani kwa kufuata kawaida ya ulimwengu huu, na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi, ambao zamani,sisi sote nasi tulienenda kati yao, katika tama za miili yetu, tulipoyatimiza mapenzi ya mwili nay a nia, tukawa kwa tabia yetu  watoto wa hasira kama na hao wengine”. Kawaida ya ulimwengu huu  ni pamoja na  kuvalia mawigi, suruali kwa wanawake, kuacha makwapa wazi,  kuvaa nguo za kuonesha matiti, nguo za kubana makalio, nguo fupi ju ya goti kwa wanawake n.k. Mtu aliyeokoka ni mwna wa kutii ( 1 PETRO 1:14 ). Mtoto wa Ibilisi tama za Ibilisi ndizo  apendazo kuzitenda. Mtoto wa Ibilisi anavaa mavazi ya Ibilisi ( MITHALI 7:10; YOHANA 8:44 ) Yeye ambaye ameokoka amri za Mungu kwake siyo ngumu ( 1 YOHANA 5:1-3 ). Hawezi kuvaa mawigi maana kuvaa mawigi ni kumkosoa Mungu..

 

YEYE ALIYEOKOKA NI KIUMBE ASIYE WA ASILI.

Mtu asiye kiumbe  wa asili anao uwezo wa kuushinda ulimwengu na mambo yake. Ligi za kidunia, anasa, starehe n.k. ( 1 YOHANA 5:4 ) Yesu aliwaambia wanafunzai wake kuwa  wao si wa ulimwengu huu ( YOHANA 17:16 ) Watoto wa Mungu si wa ulimwengu huu kama yeye aliyewaita asivyo wa ulimwengu. Kama unaona ndani yako kuwa haya huwezi kuyapokea ( kuyafanyia kazi ), ndio kipimo kuwa hujaokoka. Kila mtu kwa kuzaliwa, huzaliwa na asili ya dunia. Ndiyo maana kitoto kidogo kinasema uongo, kinaiba, kinagoma kunyonya, kucheza dansi, n.k bila kufundishwa na mtu.

 

          YESU KRISTO KIUMBE ASIYE WA ASILI

Yesu Kristo naye ni kiumbe asiye wa asili kwa sababu alizaliwa kwa Roho au kwa uwezo wa Roho Mtakatifu ( MATHAYO 1:18-21 ). Yesu aliishi maisha ya ushindi bila kutenda dhambi kwa sababu ya kuzaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu ( WAEBRANIA 4:14-15 ). Yesu si kiumbe wa asili kwa Sababu alizaliwa na Bikira bila mbegu yoyote ya kiume. Dhambi ya asili ya Adamu haikupata nafasi kwa kuzaliwa na bikira.

Kuzaliwa mara ya pili ni kukataa mambo yote na kutaka kufanya  mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo, mtu akitaka kuzaliwa mara ya pili sharti utubu dhambi zako zote kwa kumaanisha kuziacha kabisa. Kuzaliwa mara ya pili ni kuumbwa upya katika roho na ndiyo maana unazaliwa kwa roho kama Yesu alivyozaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Mtu anapotubu dhambi zake kwa kumaanisha kuziacha anasamehewa dhambi na msamaha huo unaambatana na kupewa uwezo wa kushinda dhambi.                             ( 2 WAKORINTHO 5:17) . Mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu ya kale yote yanapita, tazama yanakuwa mapya.. Mariamu alimuuliza Malaika, “ litawezekanaje jambo hili maana simjui mume ( LUKA 1:31,34-35 ). Unaweza kuuliza, inawezekanaje mtu kuishi akiwa mbali na uvaaji wa mawigi, mapambo,bila kusuka,  bila kushabikia ligi za michezo, bila kuangalia filamu na picha zote za maigizo n.k? Yote yanawezekana kuwa mbali na wewe ukihitaji uwezo wa Yesu aliyeushinda ulimwengu. Ni muhimu kufahamu kuwa hatutaingia mbinguni kwa majina yetu yaliyoandikwa katika Makanisa yetu au Madhehebu yetu bali ni kwa UTAKATIFU TU ( WAEBRANIA 12:14 ). Kuna tofauti ya kuokoka na kutakaswa, hata wanafunzi wa Yesu tunaona walikuwa hawajatakaswa ( YOHANA 17:17 )., Waitwao ni wengi ( wanaokoka ) lakini wateule ni wachache  ( Watakatifu ).. Kuwa mtakatifu ni kuwa na tabia ya Mungu ndani yako ( MATHAYO 5:48; 1PETRO 1:15-16 )..

Ili uweze kuingia mbinguni lazima uokoke.

Je, uko tayari kuokoka au kuzaliwa mara ya pili?  Najua uko tayari.  Basi fuatisha sala hii kwa dhati. “Mungu wangu, hakika mimi ni mwenye dhambi, kwa kuzaliwa na kwa kutenda.  Natubu dhambi zangu zote kwa kumaanisha kuziacha.  Mungu wangu, nisamehe dhambi zangu zote, na kuniumba upya katika Kristo Yesu, ili nizaliwe mara ya pili sasa, nikiwa na asili mpya inayoniwezesha kushinda dhambi.  Kwa imani, napokea  msamaha na kuamini kwamba nimezaliwa mara ya pili sasa katika Jina la Yesu.  Amen”.  Mpendwa, tayari sasa umeokoka. Ili uzidi kuwa na ushindi dhidi ya dhambi, inakupasa kuhudhuria mafundisho katika Kanisa linalohubiri wokovu (ZABURI 119:11       )

                             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zipo Baraka nyingi kwa yeyote atakaye “share “ ujumbe huu katika Facebook, Twitter n.k,  kwa ndugu, jamaaa na marifiki ili nao wapate nafasi ya kusoma ujumbe huu na kubarikiwa kama wewe ulivyo barikiwa. Kwasababu hii share ujumbe huu kwa kubonyeza neno“ share” lililopo chini ya “note” hii, kwa kufanya hivyo ujumbe huu utafika kwa watu wengi. Hakika, Baraka za Mungu zitakuwa nawe).  MUNGU AKUBARIKI

By neno la uzima