VIZUIZI VYA NGUVU ITOKANAYO NA KUFUNGA

ZACHARY KAKOBENeno la Uzima kutoka kwa  Askofu Zachary Kakobe        

Tovuti       : www.bishopzacharykakobe.orgNGA

Facebook : www.facebook.com/bishopkakobeministries

Youtube   : www.youtube.com/user/bishopkakobe

SIKU YA KUICHAMBUA BIBLIA

SOMO:    VIZUIZI VYA NGUVU ITOKANAYO NA KUFUNGA

Somo letu la leo, ni somo la mwisho katika mfululizo wa masomo yahusuyo kufunga.  Ingawa kichwa cha somo letu ni “VIZUIZI VYA NGUVU ITOKANAYO NA KUFUNGA“, hiki kitakuwa ni kimoja kati ya vipengele vitatu tutakavyojifunza katika somo letu la leo:-

(1)      AINA MBILI ZA KUFUNGA;

(2)      KIPINDI CHA KUFUNGA;

(3)      VIZUIZI VYA NGUVU ITOKANAYO NA KUFUNGA.

(1)      AINA MBILI ZA KUFUNGA

Ziko aina mbili za kufunga ambazo kila mtu aliyeokoka anapaswa kuzishiriki:-

  1. KUFUNGA KUTOKANA NA MBIU YA KUFUNGA – (2 NYAKATI 20:3-4; YONA 3:7-8; EZRA 8:21). 

Huku ni kufunga kunakotokana na mbiu ya kufunga inayoletwa kwetu tufunge kwa siku kadha kwa ajili ya jambo fulani na kisha kukutana mahali fulani kwa ajili ya kilele cha maombi, hiyo ni mbiu ya kufunga.  Mbiu ya kufunga inaweza kutangazwa na Kiongozi wa Zoni, Kiongozi wa Kanisa la Nyumbani, Kiongozi wa Kikosi Maalum cha Maombi (Powerhouse), Kiongozi wa Kwaya n.k; na kiongozi huyo ataeleza makusudi ya kufunga huko.  Mbiu ya kufunga, huleta baraka kubwa kwa jinsi inavyojumuisha watu wengi kwa pamoja, wanaopatana kwa nia moja, katika kipindi kimoja, kuombea mambo fulani maalum.

  1. 2.     KUFUNGA KWA UAMUZI WA BINAFSI (NEHEMIA 1:4)

Katika maisha ya mtu aliyeokoka, mtu hujipangia binafsi vipindi vya kufunga na kuomba ili achote baraka zitokanazo na kufunga.  Kama kila mmoja anavyopasa kujipangia binafsi muda wake wa maombi bila kungojea maombi ya pamoja tu kanisani, vivyo hivyo, inampasa kila mmoja wetu kujipangia binafsi vipindi vya kufunga na kuomba, tukiomba kwa ajili ya wenye dhambi wamjue Mungu, kudhihirika kwa miujiza Siku ya Matendo ya Ajabu, tukiomba kwa ajili ya Mchungaji na viongozi wa Kanisa na kazi ya Mungu kwa ujumla katika Kanisa, n.k.

(2)      KIPINDI CHA KUFUNGA

Je tufunge kwa muda gani?  Biblia haiweki sheria juu ya siku ngapi za kufunga.  Hata hivyo, tukiangalia vipindi vilivyotajwa vya mfungo katika Biblia, tutaweza kujifunza mambo kadha.  Mifungo mingi katika Biblia, haitaji siku zilizotumika katika kufunga, lakini hapa tutaangalia ile iliyotajwa siku za mfungo na sababu za kufunga.

NA. ANAYEHUSIKA KUFUNGA

 

KIPINDI CHA MFUNGO

 

SABABU ZA KUFUNGA

 

ANDIKO
1 DAUDI Asubuhi hadi Jioni. Kumuombolezea aliyekufa. 2 SAMWELI 3:35
2 ISRAELI Asubuhi hadi Jioni. Wakati wa Vita inaendelea kumwuliza Bwana juu ya kushindwa kwao.  

WAAMUZI 20:24-27

3 DAUDI Asubuhi hadi Jioni. Kumlilia aliyekufa 2 SAMWELI 1:12
4 YUDA Siku moja nzima mchana na Usiku. Kuutafuta uso wa Mungu. NEHEMIA 9:1-4
5 YUDA Siku nzima. Kuutafuta uso wa Mungu.

 

YEREMIA 36:6
6 FARISAYO Siku nzima mara mbili kwa juma kila wakati.   LUKA 18:9-12
7 ISRAELI Siku nzima. Kumlilia Bwana waokolewe na mkono wa Wafilisti. 1 SAMWELI 7:6-14
8 ESTA/MORDEKAI Siku tatu nzima. Kuutafuta uso wa Mungu ili kutoka katika matatizo. ESTA 4:13-16
9 WATU WENGI Siku tatu (3). Kumsikiliza Yesu akiwafundisha. MATHAYO 15:32
10 PAULO Siku tatu nzima (3). Wakovu na wito wa Paulo. MATENDO 9:9
11 DAUDI Siku saba (7). Kumwomba Mungu kwa ajili ya mtoto. 2 SAM. 12:16-18
12 ISRAELI Siku saba (7). Kuomboleza kifo cha Sauli na wanawe. 1 SAM. 31:13
13 PAULO NA WATU 276 Siku 14 nzima. Safari iliyojaa misukosuko. MATENDO 27:33,37
14 DANIELI Siku 21 nzima. Kumwomba Mungu baada ya kufunuliwa Neno. DANIELI 10:1-3
15 MUSA Siku 40 nzima. Kuketi mbele za Bwana mlimani na pia kuwaombea Waisraeli. KUMBUKUMBU LA TORATI 9:9, 18, 25-29; 10:10

 

16 YOSHUA Siku 40 nzima. Mlimani mbele ya Mungu. KUTOKA 24:12-15
17 ELIYA Siku 40 nzima. Safari ndefu baada ya chakula maalum. 1 WAFALME 19:5-8
18 YESU Siku 40 nzima. Kujaribiwa nykani kutokana na kuongozwa na Roho. MATHAYO 4:1-2

 

Kutokana na jedwali hili tunajifunza yafuatayo:-

1.         Kipindi cha kufunga katika kumtafuta Bwana kwa maombi, kinabidi kiwe  siyo chini ya siku moja (saa 24).  Kipindi kifupi chini ya hapo hutumika wakati wa vita inayoendelea ili kuhifadhi nguvu za vita kwa mfano kufunga wakati wa kulihubiri Neno la Mungu au kuhudumu.

2.         Kipindi cha kawaida cha mfungo hufikia siku tatu nzima.  Ni katika uzito usio wa kawaida tunazidisha hapo kwa maongozi ya Roho hata hivyo siku hazizidi saba.

3.         Kufunga zaidi ya siku saba lazima kuambatane na kufunuliwa neno.  Mtu hawezi kufunga siku 40 bila kula na kunywa mpaka kuwe na maongozi DHAHIRI ya Mungu kwake na uwepo wa Mungu na msaada wake maalum (1 WAFALME 19:8).

Mtendakazi mzuri wa Kristo atajipangia ratiba yake na kuwa na moja ya kumi ya siku za mwezi katika kufunga (siku tatu).  Inaweza ikawa siku moja katika wiki mara tatu na siyo mfululizo.

(3)      VIZUIZI VYA NGUVU ITOKANAYO NA KUFUNGA

            1.         NIA YA KUFUNGA (WARUMI 12:2)

Nia ya kufunga ikiwa siyo sawa na neno la Mungu, huzuia kupatikana kwa nguvu itokanayo na kufunga.

2.         KUFUNGA KATIKA DHAMBI (YEREMIA 14:10-12; ISAYA 58:3-5).

3.         KUFUNGA BILA KUOMBA – Kufunga lazima kuambatane na kumtafuta BWANA kwa maombi (2 NYAKATI 20:3-4; EZRA 8:21).

4.         KUFUNGA HAKUPASWI KUCHUKUA NAFASI YA IMANI – Hatupaswi kuwaza KILA jambo haliwezekani mpaka tufunge kwanza.  Pasipo imani ni bure (WAEBRANIA 11:6).  Kufunga kunachochea tu Imani.

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ni sifa ipi ya kutuwezesha kuingia mbinguni?  Ni utakatifu (WAEBRANIA 12:14).  Ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge (UFUNUO WA YOHANA 21:27).  Kinyonge ni kipi?  Ni yule anayetenda dhambi.  Huyu ni mtu asiyefaa, ni mnyonge!  Je, wewe ni mtakatifu?  Jibu ni la!  Maisha yako yamejaa dhambi, pamoja na kusema una dini; hivyo wewe pia ni mnyonge, hufai kuingia mbinguni. Ukitubu leo dhambi zako zote kwa kumaanisha kuziacha, na kuifuata njia ya Yesu Kristo, ndipo utakapopata rehema ya kuingia mbinguni (MITHALI 28:13;  YOHANA 14:6).  Je, uko tayari kutubu sasa ili upate rehema hii?  Najua uko tayari.  Basi fuatisha sala hii ya toba kwa dhati kutoka moyoni;  Mungu Baba asante kwa ujumbe huu.  Hakika mimi ni mnyonge, mwenye dhambi.  Sistahili kuingia mbinguni. Natubu dhambi zangu zote kwa kumaanisha kuziacha.  Kuanzia leo nataka niifuate njia ya Yesu Kristo.  Bwana Yesu niwezeshe.  Asante kwa kunisikia katika Jina la Yesu.  Amen.  Mpendwa msomaji umekubaliwa kuingia mbinguni.  Ili uzidi kudumu katika utakatifu mpaka siku ya kuiaga dunia hii, hakikisha unahudhuria mafundisho katika Kanisa linalohubiri wokovu.  MUNGU AKUBARIKI !!!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Zipo Baraka nyingi kwa yeyote atakaye “share “ ujumbe huu katika Facebook , Twitter n.k, kwa ndugu, jamaaa na marifiki ili nao wapate nafasi ya kusoma ujumbe huu na kubarikiwa kama wewe ulivyo barikiwa. Kwasababu hii share ujumbe huu kwa kubonyeza neno“ share” lililopo chini ya “somo” hili, kwa kufanya hivyo ujumbe huu utafika kwa watu wengi. Hakika, Baraka za Mungu zitakuwa nawe..

Advertisements

2 comments on “VIZUIZI VYA NGUVU ITOKANAYO NA KUFUNGA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s